Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Několik ukázek minerálů z mé sbírky

Andalusit (Dolní Bory)

(vlastní nález)
Copyright (C) 2007-2017. All rights reserved.