Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
Kamení z jiných zemí aneb jak je to tvrdé či měkké jinde ...

Pazourky z SC - Francie - Normandie - Dieppe 22.-24.3.2017

    V rámci služební cesty ve Francii - v Normandii ve městě Dieppe na pobřeží Severního Atlantského oceánu ve dnech 22.-24.3.2017 se mi podařilo v průběhu 2 večerů navštívit okolí zdejších křídových útesů, kde se nachází značné množství pazourků. Pazourek je tvrdá sedimentární kryptokrystalická forma křemene, zařazená mezi odrůdy chalcedonu. Je kompaktní, homogenního vzhledu a má lasturnatý lom. Obvykle je barvy šedé, tmavě hnědé, černé, modré a často se skelným vzhledem. Vyskytuje se převážně ve formě pecek - mandlí, konkrecí, uzlin, a to i větších objemů uvnitř sedimentárních hornin, jako jsou křídy a vápence. Kryptokrystalický křemen, tvořící pazourek, je odvozen z organického opálu, obsahujícího jehlice mořských hub. Způsob vzniku pazourku je pravděpodobně výsledkem chemických změn při tvorbě sedimentárních hornin pod tlakem – při procesu diageneze. Vznik pazourku probíhal tak, že gelovitý materiál s obsahem křemíku vyplňoval dutiny v sedimentech a v nich proběhla při ztuhnutí přeměna v SiO2. To by vysvětlovalo složité tvary, ve kterých se přirozený pazourek v přírodě objevuje.

    Strmé křídové útesy normandského pobřeží se táhnou v pobřežním pásu v délce asi 140 km směrem k průlivu La Manche. Křída, ve které se pazourek vyskytuje, je hornina sedimentárního původu, obecně vznikající v mělkých zálivech vysrážením z mořské vody. Tento materiál dobře odolává sesunu, takže může vytvářet dlouhá pobřeží. Na druhou stranu je křída snadno rozpustná a podléhá chemickému zvětrávání. Známé skalní útvary vznikly, resp. kontinuálně se dotvářejí rozpouštěním zmíněné horniny za neustálého toku vody v podobě narážejících mořských vln.
Click to zoom the image
Click to zoom the image
    V blízkém i vzdálenějším okolí města Dieppe se nachází několik činných i zaniklých lomů a lůmků, založených v křídové hornině. Dnes má křída široké spektrum využití. Vzhledem k její nízké elektrické vodivosti je křída vítaným materiálem při výrobě kabelů. Drcená křída se používá k neutralizaci překyselené půdy. Další její využití je  např. v barvách, cementu, PVC, umělých usních, v sanitárním porcelánu i v obkladacích dlaždicích. Křída je také důležitou součástí filtrů v moderních odsiřovacích zařízeních a pomáhá i v čistírnách odpadních vod.
Click to zoom the image
Click to zoom the image
    V Evropě se pazourek vyskytuje  převážně v oblasti táhnoucí se v širokém pruhu od Severního Atlantiku až k východním oblastem Baltu. Nachází se ale také na zhruba sedmi procentech území České republiky, kam se dostal působením kontinentálního ledovce.

Minerály z dovolené po 9 letech - CHORVATSKO 9.-11.7.2014

Díky změně zaměstnavatele po 12 letech a 3 měsících jsem konečně opět pocítil uvolnění nejen psychické, ale i časové a finanční, takže jsme si celá rodina mohli po 9 letech, kdy jsme byli naposledy na dovolené, opět dopřát zasloužený odpočinek.  Tudíž začátkem července 2014 následoval export do oblíbené to destinace českého národa k moři - do Chorvatska. Konkrétně městečko SELCE cca 3 km níže od známější Crikvenice.

Jelikož je pro mě grilování u moře na pláži utrpením, snažím se najít v okolí cokoli, kde srdce šutrákovo může býti potěšeno. Naštěstí jsem velice brzy objevil vlevo od konce zdejší soustavy pláží cca 1 km odstřílených skalních vápencových výchozů do moře, takže jsem zde strávil s geologickým kladívkem, majzlíkem, batˇůžkem a fotˇákem několik odpočinkových vodně-skalních hledacích a kutacích procházek.

Zdejší vápencové souvrství je dosti postiženo krasověním, takže tomu odpovídaly i nálezy. Navíc se podařilo objevit v blízkosti jedné menší jeskynní pukliny Fe - náteky s náznaky možné Cu - mineralizace s pestrými nátekovými barvami po rozloženém nejspíše chalkopyritu.

Krásná byla jedna objevená asi půlmetrová dutina s opravdu pěknou kalcitovou výzdobou, tvořenou až 2 cm - skalenoedry kalcitu s několikageneračními mladšími vrstvami. Výzdoba tam ale zůstala nedotčena, jednak jsem ji nechtěl zničit a neměl jsem na to ani nářadí.

Zvláštností byly usazené a zcela ztvrdlé vrstvy, krápníčky a náteky pryskyřice na zkrasovělých plochách kalcitu v některých místech.
Poslední aktualizace: 25.4.2017
Miroslav Bedáň, Copyright (C) 2007-2017. Všechna práva a práva ostatních autorů vyhrazena.
Kopírování veškerých materiálů je dovoleno jen s písemným souhlasem autora webu.

Francie - Dieppe (Normandie) 22.-23.3.2017

Click to zoom the image
      Pazourek, Fosilie
Click to zoom the image
      Pazourek, Křišťál
Click to zoom the image
      Detail předchozího vzorku
Click to zoom the image
      Pazourek
Click to zoom the image
      Pazourek, Fosilie
Click to zoom the image
      Pazourek, Fosilie
Click to zoom the image
      Pazourek
Click to zoom the image
      Pazourek
Click to zoom the image
      Pazourek, Fosilie
Click to zoom the image
      Pazourek
Click to zoom the image
      Pazourek, Fosilie
Click to zoom the image
      Pazourek, Fosilie
Click to zoom the image
      Pazourek, Fosilie

Chorvatsko - Selce 9.-11.7.2014

Click to zoom the image
      Vápencové výchozy
Click to zoom the image
      Vápencové výchozy
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit

Fe / Cu sekundární výkvěty na puklinách výchozů

Click to zoom the image
      Limonit / Psilomelan
Click to zoom the image
      Limonit / Psilomelan
Click to zoom the image
      Limonit / Psilomelan
Click to zoom the image
      Limonit / Psilomelan
Click to zoom the image
      Limonit / Psilomelan
Click to zoom the image
      Limonit / Psilomelan
Click to zoom the image
      Limonit / Psilomelan
Click to zoom the image
      Limonit / Psilomelan
Click to zoom the image
      Limonit / Psilomelan
Click to zoom the image
      Limonit / Psilomelan
Click to zoom the image
      Limonit / Psilomelan
Click to zoom the image
      Limonit / Psilomelan
Click to zoom the image
      Limonit / Psilomelan
Click to zoom the image
      Limonit / Psilomelan
Click to zoom the image
      Limonit / Psilomelan

Větší nalezené kousky

Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit
Click to zoom the image
      Kalcit / Aragonit

Soutěsky u Děčína 18.9.2011

Click to zoom the image
      Natrolit
Click to zoom the image
      Detail předchozího vzorku
Click to zoom the image
      Natrolit, Kalcit
Click to zoom the image
      Detail předchozího vzorku
Click to zoom the image
      Natrolit, Kalcit
Click to zoom the image
      Natrolit
Click to zoom the image
      Natrolit
Click to zoom the image
      Detail předchozího vzorku
Click to zoom the image
      Natrolit
Click to zoom the image
      Detail předchozího vzorku
Click to zoom the image
      Natrolit
Click to zoom the image
      Detail předchozího vzorku
Click to zoom the image
      Natrolit
Click to zoom the image
      Detail předchozího vzorku
Click to zoom the image
      Natrolit
Click to zoom the image
      Detail předchozího vzorku
Click to zoom the image
      Natrolit
Click to zoom the image
      Detail předchozího vzorku
Click to zoom the image
      Natrolit
Click to zoom the image
      Detail předchozího vzorku
Click to zoom the image
      Natrolit
Click to zoom the image
      Detail předchozího vzorku
Click to zoom the image
      Natrolit
Click to zoom the image
      Detail předchozího vzorku
Click to zoom the image
      Natrolit
Click to zoom the image
      Natrolit
Click to zoom the image
      Natrolit
Click to zoom the image
      Natrolit, Kalcit
Click to zoom the image
      Natrolit

Jílové u Děčína 18.9.2011

Click to zoom the image
      Fluorit
Click to zoom the image
      Fluorit
Click to zoom the image
      Fluorit
Click to zoom the image
      Fluorit
Click to zoom the image
      Fluorit
Click to zoom the image
      Detail předchozího vzorku
Click to zoom the image
      Detail předchozího vzorku
Click to zoom the image
      Fluorit
Click to zoom the image
      Fluorit
Click to zoom the image
      Fluorit
Click to zoom the image
      Fluorit


Website created with Lauyan TOWebLast update: 25. duben 2017