Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
Na této stránce najdete mineralogické divy z celého světa ...

Největší povrchový diamantový důl na světě

Click to zoom the image
Nachází se u města Mirny, Rusko, východní Sibiř  - důl je 525 m hluboký
a jeho průměr je 1.200 m.
  • vzdušný prostor nad dolem je uzavřený pro helikoptéry po několika tragických událostech, kdy byly helikoptéry "vcucnuty" větrnými víry, které proudí směrem na dno této obrovské díry
Click to zoom the image
Click to zoom the image
Click to zoom the image
Click to zoom the image
Click to zoom the image
Click to zoom the image

Krystalová jeskyně NAICA - Mexiko

Jeskyně s největšími selenitovými krystaly na světě.

V dolech poblíž mexického města Chihuahua byly před časem objeveny dvě jeskyně plné selenitových krystalů všech velikostí. Od malinkatých až po krystaly obřích rozměrů, připomínající obrovské ostré sloupy dosahující velikosti až 15 metrů o hmotnosti několika tun.

Tyhle selenitové krystaly vznikly nejspíš působením hydrotermálních horkých proudů vytékajících z hlubin země, které rozpouštějí vápencové stěny. Uvolněný vápník se sírou pak vytvořil tyto neuvěřitelné obrovské krystaly, jež jsou tvořeny selenitem, což je krystalická forma sádrovce. 

Vznik tak obřích krystalu trval tisíce a tisíce let. První jeskyně se jmenuje "Křišťálová jeskyně obrů" a druhá je pojmenována jako "Jeskyně mečů". V Křišťálové jeskyni je teplota asi 38° C, a v Jeskyni mečů je teplota kolem 65° C a vlhkost 100%.

Po uzavření dolů budou jeskyně znovu zaplaveny a ponechány přírodním procesům.

Více informací je na http://moneywell.wz.cz/view.php?cisloclanku=2007092401

Video z jeskyně v dolech Naica je na http://www.youtube.com/watch?v=9k22meEcTBM&mode=related&search=

Vápencové lomy v Českém krase

Krajina mezi Berounem a Prahou je zasažená těžbou vápence. Jsou zde nečinné vápencové lomy v Českém krase - u Srbska, Loděnice, Berouna, Prahy, Mořiny, Trněného Újezdu, a také pověstná Malá a Velká Amerika ...

Přírodní památka Ježov-Losky

Click to zoom the image
     
Click to zoom the image
Click to zoom the image
Click to zoom the image
Click to zoom the image
Click to zoom the image
Click to zoom the image
Click to zoom the image
Click to zoom the image

Brána do pekla - Turkmenistán - poušť Karakum

V poušti Karakum u vesnice Darvaza v Turkmenistánu prováděli Sověti od 50. let 20. století geologický průzkum a těžbu. V r. 1971 došlo při vrtání k úniku plynů z tektonického podloží a Sověti se rozhodli plyny zapálit kvůli vyhoření. Bohužel podcenili jejich množství a plyny hoří v kráteru dodnes. Vzniklý hořící kráter má průměr okolo 100m a hloubku přes 20 m. Kráteru se začalo říkat Brána do pekla...
Poslední aktualizace: 8.1.2017
Miroslav Bedáň, Copyright (C) 2007-2017. Všechna práva a práva ostatních autorů vyhrazena.
Kopírování veškerých materiálů je dovoleno jen s písemným souhlasem autora webu.


Copyright (C) 2007-2017. All rights reserved.