wz

SVĚT MINERÁLŮ, NEROSTŮ A ZKAMENĚLIN

            Nedávno jsme navštívili mladou rodinu Ing. Miroslava Bedáně. Cílem návštěvy byla sbírka kamenů a přiznáváme, že jsme o ní původně chtěli napsat jen pár řádků. Jenže. Překvapila nás nejen sbírka, ale i její sběratel. Mladý, inteligentní a hlavně skromný muž, povoláním inženýr oboru elektrokonstrukce. Patří do malé skupiny nadšenců, co věnují volný čas sbírání minerálů, hornin a zkamenělin. Tomuto koníčku se věnoval už v dětství na základní škole a před čtyřmi roky se k této činnosti opět vrátil a plně ji propadl. Zajímá se o topografickou mineralogii Moravy a Slezska.


            V období posledních tří let navštívil přes 200 lokalit, některé i vícekrát. Jedná se o činné i staré kamenolomy, staré doly, šachty a štoly, haldy starých dolů, pískovny a štěrkovny, různé terénní výchozy a pole.

 Sbírá jednak minerály z moravských lokalit, přičemž každé lokalitě má ve své sbírce věnovaný kus police, a jednak mineralogický systém, což jsou nálezy z celého světa. Ty obsahují kromě vlastních nálezů hlavně vzorky z výměn a nákupů z burz, darů apod. Za toto období nashromáždil okolo 3000 minerálů. Z mineralogického systému má 230 druhů minerálů, z toho 120 druhů pochází z jeho vlastních nálezů.

 Náš kraj je kromě vyvřelých hornin na Uherskobrodsku, které vypovídají o mladotřetihorní sopečné činnosti v této oblasti, hlavně bohatý na sedimentární horniny, o čemž svědčí řada starých kamenolomů na pískovec v téměř každé obci s nějakým kopcem, řada již zaniklých cihelen, nebo např. vápencový kamenolom v Kurovicích u Tlumačova. Ten patří mezi nejvýznamnější moravské paleontologické lokality s nálezy řady zkamenělin ulit mořských plžů a mlžů. Také je v našem kraji významná těžba sedimentárních vrstev písků a štěrkopísků a těžba lignitu v dnes již postupně zanikajících dolech na Kyjovsku, Hodonínsku, Strážnicku a v okolí Bzence.


            Z vyprávění našeho sběratele jsme vytušili, že mineralogie vyžaduje hodně dřiny, trpělivosti, úsilí a pečlivosti, ale hlavně lásky k přírodě. Nalezené vzorky je nutné nejprve očistit, umýt, upravit, případně vypreparovat z horniny. Potom následuje jejich co nejpřesnější určení, popis, zaevidování a nakonec uložení ve sbírce s popisovací etiketou. Pro mineraloga je důležité nejen umět pracovat s geologickým kladívkem a majzlíkem, ale také se umět orientovat v terénu. K tomu mu právě napomáhá studium map a spousty mineralogické literatury. V terénu je pak dobré na vlastí lokalitě místo nálezu fotografovat a fotodokumentaci zakládat.

Sbírka, která není doplněna textovou a fotografickou přílohou, ztrácí na své originálnosti a vlastní hodnotě. Vzhledem k útlumu těžební činnosti na území naší republiky dochází k postupnému zanikání kamenolomů, dolů, pískoven a jiných mineralogicky zajímavých lokalit. Je nutné provádět záchranné mineralogické sběry, protože brzy nastane doba, kdy i slavné lokality budou patřit k zašlé minulosti a pouze ve sbírkách bude možné spatřit to, čím se tato země, tento kraj může pochlubit.

 

            Z návštěvy u manželů Bedáňových jsme měli moc hezký pocit. Jednak pro tu krásu minerálů, které jsou zajímavým doplňkem jejich bydlení, a pro radost z toho, že se do naší obce přistěhovali mladí lidé s tak zvláštní zálibou. Zeptali jsme se Ing. Bedáně, zda by byl ochoten uspořádat veřejnou výstavu svých minerálů s odborným výkladem. Jeho odpověď zněla ano.

            Už teď vám radíme – nenechte si ji ujít.