Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
Minerály v léčitelství, kameny podle zvěrokruhu, ...

Jelikož minerály odpradávna byly, jsou a budou používány v léčitelství, sesbíral jsem z několika zdrojů různé informace o léčebné síle minerálů a kamenů vůbec, o jejich uplatnění při potlačování různých chorob, negativních jevů, ... Také jsou zde uvedeny  kameny dle jednotlivých znamení zvěrokruhu a spousta jiného.

V této sekci bylo čerpáno z několika internetových zdrojů a hlavně z knihy pana J. P. Kreperáta "Skrytá moc drahých kamenů".

O účincích minerálů obecně

Kámen, který nás na první pohled upoutá, zaujme, který si nás sám najde - ten k nám i patří. Naše podvědomí si intuitivně vybere to, co je správné a právě nyní pro nás potřebné. Potom záleží už jen na nás samotných, jaký vztah si k němu vytvoříme.

Důležitým momentem při získání jakéhokoli kamene je jeho OČISTA. Nejznámější a nejsnadnější metodou je očista vodou a sluncem, která je nutná, získáme-li kámen z druhé ruky. Kámen čistíme třeba i několik dní v misce s vodou, kterou pravidelně vyměňujeme. Po této vstupní očistě kámen ještě opláchneme pod proudem vlažné vody, přičemž jej držíme v dlani. Na slunci nebo na denním světle (podle citlivosti a choulostivosti kamene) jej potom nabíjíme energií. Také po každém použití nebo celodenním nošení kámen či šperk krátce opláchneme pod proudem vlažné vody nebo jej přes noc ponecháme v misce s vodou a opět podle potřeby nabíjíme na denním světle.

Kameny mají na nás v zásadě trojí vliv: oslabují nadbytečné, posilují oslabené a odstraňují blokády, jež brání průtoku životodárné energie. Učí nás zachovávat rovnováhu a usměrňují i náš pocitový život. Vedou nás k trpělivosti, koncentraci, vědomé pozornosti, pokoře a lásce k živé i tzv. neživé přírodě, jíž jsme sami nedělitelnou součástí. Do kamene často vkládáme víc negativních sil, bolestí, nevyřešených konfliktů a blokád, než unese. Někdy se dokonce stává, pokud není kámen včas očištěn, že nám tuto špatnou energii může vracet, nebo dostane trhliny, tmavne a v ojedinělých případech dokonce exploduje. Jinými slovy, kamenům bychom měli co nejčasteji dopřát vše, co vyžadujeme a potřebujeme sami: vodu, vzduch, slunce, pozornost a lásku.

Chceme-li využívat léčivé vlastnosti kamenů, můžeme tak činit několika způsoby:
  • Amulety, talismany, korále - jsou to kameny které nosíme při sobě, držíme je v ruce, pohráváme si s nimi.
  • Metoda čaker a masáže - kameny pokládáme podle povahy a oblasti poruch a nemocí na příslušné čakry. Léčbu podporujeme masážemi nebo přikládáním kamenů na postižená místa.
  • Vody a elixíry - do pramenité nebo minerální vody vložíme vhodný kámen přes noc do vody, kterou pak ráno pijeme po douškách na lačný žaludek, nebo v průběhu dne vždy před jídlem (kámen musí být vždy dokonale očištěn a nabit).

Prapůvod tělesné schránky člověka je v kameni: prach jsi a v prach se obrátíš. Kameny jsou v porovnání s živočichy a rostlinami neměnné, ale při pozornějším pohledu zjistíme, že se rovněž rodí, žijí a v proměně umírají, aby se znovu, i když v jiné formě, narodily. Život kamenů se projevuje vibrací. Že tedy kameny žijí, že pulzují životem, vnímáme sice jen vnitřními pocity, nicméně natolik konkrétně, že pociťujeme jejich silnou ozdravující energii až do hloubi duše. Zejména v drahých kamenech, které svojí barevností, čistotou a dokonalostí krystalů převyšují ostatní svět minerálů, se v nejvyšší míře koncentruje energie Matky Země. Dobrým vztahem k nim, láskou a pohlazením, posílíme jejich schopnosti, které pak zase zpětně podpoří naše zdraví.

Drahé kameny fascinovaly člověka vždy - jako šperk, amulet nebo posvátný kámen. Snahy o léčení drahými kameny jsou staré jako lidstvo samo. Ovšem nestačí kameny nosit v kapse nebo na krku a pasivně čekat na jejich působení, nýbrž je přímo nutné, chceme-li dosáhnout celkového trvalého zdraví v jeho samé podstatě nastoupit hned a bez otálení "Cestu vnitřní očisty". Učinit první krok sami, ve svém nitru - pochopit vnitřní zákony přírody a jednat v souladu s nimi. Učme se podle prosté přirozené krásy kamenů prostě a přirozeně žít. Mějme stále na paměti, že pravá podstata života je právě v čistotě a jednoduchosti. A to se týká zejména našeho cítění, myšlení, jednání, našich mezilidských vztahů. Jezme prostě, dýchejme prostě a zhluboka a vědomě prožívejme každou vteřinu života, neboť v tomto okamžiku, v onom "teď" je jediná pravda.

Terapie pomocí minerálů

Terapie drahými kameny je stará jako lidstvo samo. Staré civilizace léčily mimo jiné i léčivými kameny. Terapie se prováděla nejrůznějšími způsoby. Kameny se používali ve formě prášku, užívaly se jako léky či tablety, nebo se ponořily do vody, která se pila, nebo se v ní koupalo. Přikládaly se na rány, aby zastavily krvácení. Nejjemnější terapií bylo využívání vibrace těchto kamenů přikládáním na čakry. Základem působení těchto kamenů je rozhodně to, že vy sami věříte. Přírodní vědy a mnoho dalších už dávno dokázaly, že téměř všechny věci tohoto světa na sebe vzájemně působí, protože vše je v podstatě vibrace. To, co vidíme, slyšíme, můžeme nějak vnímat, i to, co se našim fyzickým smyslům jeví jako pevné látka, jsou v podstatě vibrace o různých frekvencích. Vibrující těleso tak může působit na jiné, které je k tomu vhodné svou stavbou, a tak se jejich vliv spojí... vibrace se dostávají do vzájemné "rezonance". Vliv kamenů se zakládá na fenoménu rezonance (to se netýká jen drahých a léčivých kamenů, ale i hornin, podzemních pramenů a vůbec všeho, co nás obklopuje). Každý kámen vibruje svým zvláštním způsobem, což lze vysvětlit přítomností prvků, z nichž se skládá. Tato vibrace odpovídá různým obrazům nemocí tělesné nebo duševně-duchovní povahy.

Ve středověku patřily mezi oblíbené práce traktáty o drahých kamenech a jejich významu. Byly označovány jako "lapidaria" (z latinského lapis=kámen), nebo jako "lithika" (z řeckého lithos=kámen). Mezi ty nejznámější patří De Lapidibus od Hildegardy von Bingen (1098-1179).

Podle staroindických věd jsou krystaly minerálů kondenzátory kosmické a přírodní energie. Nejmenší částice krystalů ve své atomární struktuře působí jako tvarové zářiče, nebo též transformátory či ladičky energií. Krystaly vydávají a převádí zářivou energii do nemocné tkáně. V kladném případě, je-li vybrán správný kámen a vibrace minerálů jsou přesně naladěné na energetickou poruchu, se vibrací minerálů v nemocné tkáni obnoví energetické pole poškozené tkáně a tím nastává její léčení. Je-li vybrán nevhodný kámen, jeho vibrace mohou nemocnou tkáň ve vyjímečných případech i zeslabit.

Testování minerálů

Vhodnost minerálu přetestujeme pomocí kyvadla, mentálně, když ho držíme v dlani, svalovým testem nebo intuicí. Je možné také použít automatickou kresbu. Zaměřujeme se hlavně na to, zda-li jsou kameny vhodné pro určitou čakru, na dané energetické bloky a jestli kámen pomáhá nastolit soulad čaker a aury.

Pokud si nejsme jisti, jaký kámen použít, jako jednoduchou pomůcku využijeme toto pravidlo: čím průsvitnější a průhlednější minerál, tím má vyšší energii, vyšší harmonii, je vhodný na vyšší čakry, jemnější energie a je možno ho užívat ve všech čakrách.
Neprůhledné a neprůsvitné minerály jsou vhodné pro nižší čakry, přízemnější energie, energie bližších k vibraci hmoty.
Dříve se používaly směsi z drcených minerálů do jídla, vody, léků i do ran. Dnes máme i jemnější metody a dokážeme přijímat energii z krystalů a minerálů mentálně do našeho aurického těla, které ji přijímá rychleji, jemněji a na více hladinách, než tělo fyzické, které navíc reaguje mnohem rychleji na léčbu.

Programování a nabíjení
Kameny a minerály programujeme vizualizací nebo modlitbou. Oboje je spojeno s naším vnitřním Já a záleží jen na naší představě, k čemu všemu je naprogramujeme. Nabíjení může probíhat slunečními paprsky, mentálně nebo vizuálně.

Jak pracovat s minerály
Nejdříve je potřeba kameny očistit. Nejenom mechanicky, ale i energeticky. Očištěním kamene očistíme nejen prostor a samotný kámen, ale především sami sebe.
Všechny kameny se nečistí a nenabíjí stejně, ale různě podle jejich složení a struktury.
Můžete je čistit těmito způsoby:
VODOU: pramenitou, mořskou nebo minerální, nejvhodnější je voda tekoucí, ne stojatá či zakalená. Tekoucí voda odplavuje nahromaděné energie a pročisťuje. Používáme podle druhu kamene a aplikujeme po dobu od několika vteřin po několik dní.
SLUNCEM: dobíjíme a čistíme podle citlivosti kamene.
ZEMÍ: zakopeme na čistém místě do pěkné půdy a necháme čistit podle individuálního druhu kamene. Po vykopání propláchneme a necháme na slunci nabít.
SOLÍ: položíme na misku se solí nebo je do ní úplně zahrabeme. Po vytažení opláchneme a opět necháme nabít na slunci.
MINERÁLY: běžně se používá skleněná miska naplněná čistými krystaly (křišťál, ametyst, citrín, hematit apod.) na kterou kámen položíme a necháme několik dní čistit. Podle typu kamene volíme individuálně délku čištění a vhodný čistící druh minerálu. Ne všechny minerály se navzájem snáší. Miska hematitu má všeobecně čistící vlastnosti pro většinu minerálů. Hematit jako takový je samočisticí.
VIZUELNĚ: uvolníme se, zklidníme své myšlenky a představujeme si, že kámen, který držíme v ruce obaluje bílé čisté světlo lásky, která vyčistí negativní energii z kamene a posílí jeho pozitivní vibrace.
BYLINKAMI: kámen zabalíme do vonných čerstvých bylin, které nám pocitově dělají dobře a necháme na slunci byliny zaschnout kolem kamene. Takto vyčištěné minerály mají zvlášť silné léčivé účinky.
MODLITBOU: modlitba je projevem vašeho vnitřního já a neměla by být ničím omezována.
ZVUKEM: zvoňte nad kamenem zvonkem, činely, tibetskou miskou. Vysoké vibrace a vysoké tóny zvyšují vibraci kamene a znemožňují zde tedy udržení nižších vibrací.
VYKUŘOVÁNÍM: užijeme vonné tyčinky, zapálené byliny, kadidlo, vonné dřevo apod.

Minerály a lidské jemnohmotné tělo
Minerály se používají při léčbě jemnohmotných těl a čaker. Každý nalezený minerál se rozděluje podle tvrdosti, chemického složení a krystalické struktury, ale pro léčbu je zapotřebí něco víc. Jsou to jeho harmonické vlastnosti a intenzita zabarvení. Čím je jemnější zbarvení, tím jsou jemnější energie vyzařování a při vyšší sytosti jsou naopak energie hrubší zasahující více do hmoty. Každá barva má 7 základních aspektů: oživuje, povzbuzuje, léčí, objasňuje, inspiruje, informuje a naplňuje. Každý z aspektů má 7 barevných odstínů, které odpovídají barvě duhy i čakrám a postupují v tomto pořadí - červená, oranžová, žlutá, zelená, světle modrá, tmavě modrá, fialová. Čakry jsou energetická centra v těle.

Minerály v našem životě
Každý minerál má jiné vlnění a vibrační rozsah a proto má také jiné léčebné a harmonizační účinky. Vše je propojeno se vším a tedy i kameny jsou nedílnou součástí vývoje člověka. Ať je již vnímáme jako dekoraci či šperk nebo materiál vhodný pro stavbu domu, chrámu či kostela, tak i pro zábavu a potřeby technického světa. Uvědomujete si, že bez minerálů by nefungovala televize, mobil ani auto? Vše, kam se dnes podíváte a na co z technického hlediska pomyslíte obsahuje minerály v různých podobách. Od mikročipů v počítači až po paměťové karty do bankomatu. Bereme to jako samozřejmou věc. Bez minerálů by trpělo i naše zdraví a ani jídlo by nám nechutnalo.

Něco k historii minerálů
Léčení kameny a minerály se datuje do období starého Egypta, antiky i středověku. Jsou dochovány fragmenty léčby drahými kameny i u indiánských kmenů. Kameny mají nejen léčivou, ale i magickou moc. Májové vkládali mrtvým do úst oblázek jadeitu. Ve starém Egyptě a Mezopotámii to byl tyrkys a amazonit, který byl ceněn více, než zlato. Tyto kameny doprovázely i poslední cestu faraónů na onen svět a proto se nacházely v jejich hrobkách. Celá křesťanská historie je i historií drahých kamenů. Biskupové mají prsteny s velkým ametystem, symbolizující duchovní čistotu. Kardinálové naopak se safírem, kamenem víry, čistoty srdce a moudrosti. Alchymisté věřili, že kámen má tělo, duši, maso i krev, oheň i vodu a vše je propojeno v jednotě a harmonii.
Kameny i minerály mají svůj rytmus života. Tak jako jiné živé bytosti - zrod, život i smrt. Pouze z našeho pohledu se nám zdá, že se nemění. My jsme však oproti kamenu pouze "jepice", které mžiknutím oka přestanou existovat.
Dnes víme, že kameny žijí svým rytmem života, ale pouze nezachytitelným našimi běžnými smysly. Citliví lidé, vnímající vibrace, velmi dobře vycítí jejich silnou energii. Pomalu se učíme to, co jsme již dávno znali a uměli, tj. spolupráce s přírodou a přírodními zákony.

Použití minerálů v psychické a spirituální oblasti

Abecední přehled symptomů
Agnosie - ametyst
Agresivita (potlačení) - růženín, rubín, lapis lazuli, akvamarín, černý opál, křišťál
Aktivita (posílení) - karneol, tygří oko
Aktivita (potlačení) - safír, černý turmalín, tuha
Apatie - stříbro, měď, onyx, černý opál
Arogance (potlačení) - platina
Astrální projekce - azurit, safír, citrín, kalcit, hematit
Atheismus - ametyst
Aura - (její ochrana) - meteorit, diamant, křišťál, tyrkys
Aura (očista) - křišťál, diamant
Aura (posílení) - modrý zirkon, tyrkys
Aura (stabilita) - fluorit, labradorit
Autismus - zlato, stříbro, měď, turmalín (kočičí oko), safír
Autorita - hyacint
Beznaděj - malachit, chryzopras, sagenit, akvamarín, hematit, modrý chalcedon
Bezstarostnost - lapis lazuli
Blokády duchovní - křišťál, azurit, malachit, fluorit, černý obsidián, akvamarín, turmalín
Blokády emotivní - ohnivý opál, křišťál, zlatý topaz, safír, kunzit, měsíček, tygří oko, indigolit, turmalín-meloun, černý turmalín, obsidián
Blokády energetické - černý turmalín, křišťál, citrín, fluorit
Bohatství - dioptas, zlato
Božská láska - smaragd, zlato, diamant, jadeit, rubín, safír, křišťál, ametyst
Božské vědomí - diamant, zlato, ametyst, kočičí oko, sugilit, pyrit, safír, lapis lazuli, turmalín, turmalín v křišťálu, křišťál
Cestovní horečka - křišťál, turmalín
Cílevědomost - diamant, platina, zlato, stříbro, safír, onyx, mléčný opál, granát, karneol, citrín, sodalit, černý turmalín
Citlivost - rodonit, růženín, růžový safír, kunzit, měsíček, alexandrit
Citová chladnost - chryzokol, olivín, měsíček
City (prohloubení) - dioptas, měsíček
Cudnost - ametyst, bílá perla, měsíček
Černá magie (ochrana) - černý turmalín, diamant, tyrkys, černý obsidián, pyrit, hematit, červený koral, červený jaspis
Čestnost - perla
Čistota - křišťál, diamant, rubín, safír, bílá perla, akvamarín, ametyst
Dech (podpora dechu při meditaci) - ametyst, granát, křišťál
Deprese - beryl, lapis lazuli, safír, ametyst, onyx, kalcit, bílá perla, granát, chalcedon, citrín, akvamarín, rodochrozit, spinel, jadeit, korál, malachit-azurit, zlatý topaz, červený jaspis, černý opál, sagenit, zlato, žlutý turmalín, záhněda
Dezorientace - diamant, onyx, bílá perla
Destruktivní myšlenky - turmalín
Disciplína (upevnění) - azurit, bronz, fluorit, kalcit, lapis lazuli, černý turmalín
Diskriminace - ohnivý achát
Dobrosrdečnost - chalcedon
Dobrota - chryzokol, červený jaspis, bílá perla, ametyst
Dokonalost - diamant, křišťál, bílá perla, drahý opál
Duchovní čistota - bílá perla, ametyst, drahý opál, safír
Duchovní touha - křišťál, diamant, kunzit, modrý topaz, tyrkyz, lapis lazuli, azurit, fluorit, onyx
Domýšlivost - platina, olivín
Duše (očista) - růžový korál, ohnivý opál, akvamarín, safír
Duševně-duchovní propojení - jadeit, smaragd, ametyst, tyrkyz, chryzokol, malachit, křišťál, indigo safír
Duševní disciplína - sarder, sardonyx, azurit, opál, rubín, křišťál, korál, smaragd, perla
Duševní disharmonie - křišťál, ametyst, modrý zirkon, jantar, chryzokol
Duševní jasnost - jadeit, křišťál, diamant, azurit, drahý opál, safír, perla, růženín, olivín, tygří oko, beryl, pyrit
Duševní napětí - malachit-azurit, turmalín-meloun, indigolit, ametyst
Duševní neklid - jadeit, chrysopras, zelený kalcit, chalcedon, modrý zirkon
Duševní očista - diamant, křišťál, smaragd, safír, kunzit, drahý opál, heliotrop
Duševní poruchy - safír, fluorit, modrý spinel, azurit
Duševní rovnováha - červený korál, smaragd, opál, diamant, křišťál, bílá perla, bílý chalcedon, turmalín-meloun, olivín, aventurín, rubín, zelený kalcit
Duševní vývoj - hyacint, kalcit
Duševní vzpomínky - jaspis, ametyst
Duševní zátěž - ametyst, křišťál
Duševní zmatení - fluorit, spinel, safír, rodochrozit, rodonit
Důvěra - růženín, perla, zelený turmalín, rubín, safír, sodalit, lapis lazuli
Ego - zlato, rodochrozit, fluorit
Egoismus (potlačení) - jaspis, ametyst
Elán (podpora) - sardonyx
Emoce (nadměrné) - aventurin, měsíček
Emoce (potlačené) - rubín, tyrkys, lapis lazuli, malachit, topaz, diamant, růženín, měsíček
Emotivní bolesti - růžový turmalín, mechový achát
Emotivní klid k meditaci - safír, jade, akvamarín, galenit
Emotivní konflikty - růženín, měsíček, růžový turmalín
Emotivní napětí - ametyst, modrý topaz, safír
Emotivní nestabilnost - oboustranně ukončený křišťál
Emotivní nevyrovnanost - kunzit, malachit, smaragd, achát, chryzokol, jadeit, aventurín, růženín
Emotivní poranění (překonávání) - turmalín-meloun, růženín
Emotivní poruchy (obecně) - rodochrozit, kunzit, amazonit, zelený kalcit, drahý opál
Emotivní rovnováha - malachit, drahý opál, perla, tygří oko, turmalín, rubín, lapis lazuli, tyrkyz, růženín, kunzit
Energie negativní - diamant, křišťál, černý turmalín, gagát, černý obsidián, černý korál, magnezit, onyx, malachit, tyrkys
Energie obecně (nedostatek) - granát, heliotrop, křišťál, diamant, hematit, olivín, zlatý topaz, turmalín, dioptas
Energie sexuální (posílení) - rubín, granát, lapis lazuli, křišťál, černý opál
Energie spirituální - křišťál, diamant, opál, lapis lazuli
Energie zemitá - křišťál a všechny druhy ze skupiny křemene, mechový achát, rubín, červený korál, granát, stříbro, měď
Falešná naděje - pyrit
Fantazie (posílení) - chryzopras, granát, stříbro, růženín, korál, modrý spinel
Flexibilita (nedostatek) - chryzopras, onyx, růženín, rubín, růžový korál, tygří a sokolí oko, turmalín-meloun
Frustrace - lapis lazuli, černý opál, křišťál, rubín
Hádavost - síra
Halucinace - ametyst, smaragd, jadeit, lapis lazuli, diamant, černý opál, safír, zirkon, karneol, fluorit
Harmonie - ohnivý achát, zlato, sagenit, citrín, křišťál, diamant, ametyst, černý opál, záhněda, magnetit, smaragd, akvamarín, rubín, zelený turmalín, jadeit, chryzoberyl, chryzopras, chryzokol, aventurín, měsíček, dioptas, fluorit, spinel, lapis lazuli, rodonit, kunzit, sarder, zelený jaspis
Harmonie těla, ducha a duše - diamant, smaragd, drahý opál, safír, křišťál, měsíček, jadeit, chryzokol, tyrkyz, chryzopras, turmalín v křišťálu, aventurín, sněhovločkový obsidián
Hrubost - růžový korál, měsíček
Humor (podpora) - turmalín-meloun, ohnivý opál
Hysterie - ametyst, smaragd, jade, jantar, lapis lazuli, chryzopras
Choromyslnost - fluorit
Idealismus (posílení) - modrý spinel, lapis lazuli, safír, křišťál, záhněda
Iluze (zcestné) - safír
Iniciativa - lapis lazuli, černý opál, křišťál, rubín
Inspirace - lapis lazuli, dioptas, smaragd, modrý topaz, modrý chalcedon, tyrkys, olivín, růženín, indigolit, ametyst
Integrace - rodochrozit, hematit, mechový achát, perla
Intelekt - heliodor, safír, heliotrop, bílý a zelený kalcit, pyrit
Introverze - modrý turmalín, lapis lazuli
Intuice - safír, azurit, lapis lazuli, křišťál, ametyst, rubín, akvamarín, ohnivý opál, tyrkys, růženín, černá perla, rodochrozit, malachit, tygří oko, měsíček fluorit
Impotence - rubín, granát, karneol, topaz
Já (vyšší, vnitřní) - diamant, křišťál, růženín
Jasnoslyšitelnost - herkimer-diamant (oboustranně ukončený křišťál), ohnivý opál
Jasnovidnost - křišťál, ametyst, beryl, smaragd, diamant, azurit, olivín, růženín, tygří oko, jantar
Jednoduchost - diamant, kunzit
Jednota (podpora) - tygří oko, drahý opál, malachit
Karma (překonávání) - ametyst
Klid - aventurín, chryzopras, modrý turmalín, modrý topaz, modrý chalcedon, sodalit
Kontemplace - jadeit, lapis lazuli
Komplex méněcennosti - zlato, lapis lazuli, chryzopras, turmalín
Koncentrace - azurit, fluorit, turmalín, sugilit, tygří oko, diamant, safír, sodalit, zlatý topaz, karneol, magnetit, onyx, bílá perla
Kosmické vědomí - meteorit
Krása - tyrkyz, chryzokol, růženín
Kreativita - malachit, tyrkyz, růženín, kalcit, koral, tuha, měsíček, černý opál, modrý chalcedon, spinel, zlatý topaz, citrín, karneol
Kreativní představivost - aventurín, zlato, lapis lazuli, magnetit. olivín, sodalit, galenit, kočičí oko, turmalín
Kundalini - duchovní síla - zlato, černý opál, ametyst, modrý chalcedon, rubín, sodalit, turmalín, kočičí oko
Lakota - chryzopras
Láska - rubín, granát, růženín, rodonit, rodochrozit, jadeit, růžový safír, kunzit, chryzokol, ametyst, smaragd, akvamarín, měsíček, lapis lazuli
Láskybol - malachit, růženín, turmalín-meloun
Lenivost - rubín, beryl, heliodor, akvamarín, karneol, zirkon
Letargie - bílý opál, bílá perla, tygří oko, topaz, korál, rubín, karneol, diamant, smaragd, lapis lazuli Lhostejnost - chalcedon, měď, černý opál
Lítostivost (potlačení) - stříbro
Maniodepresivní psychóza - zlato, gagát, kunzit
Mantra (aktivování) - zlato, stříbro, měď, rodonit
Mateřské problémy - azurit, růžový korál, bílý opál, růženín, bílá perla, růžový až červený turmalín
Mdloby - lapis lazuli
Meditace - křišťál, ametyst a další druhy křemene, smaragd, zlato, lapis lazuli, turmalín, safír, chryzokol, azurit, jadeit, jantar, akvamarín, fluorit, korál, sugilit, kalcit, stříbro, pyrit
Melancholie - olivín, lapis lazuli, chalcedon, indigo safír, hyacint, rubín, granát, ametyst, turmalín, beryl, sarder, sardonyx
Mírnost - růženín, měsíček
Moudrost - lapis lazuli, jade, ametyst, křišťál, růženín, růžový turmalín, rubín, zirkon, azurit, pyrit, onyx, fluorit, tyrkys, citrín, červený jaspis
Náboženská tolerance - ametyst, lapis lazuli
Nadšení (podpora) - granát, topaz, růžový turmalín
Nadsmyslové vnímání - dioptas, granát
Naděje - smaragd
Náhled - rubelit, azurit, sugilit
Nálada (potlačení špatné nálady) - heliotrop, smaragd
Náměsíčnost - achát
Násilnost - růženín, měsíček, křišťál, akvamarín, heliotrop
Nátlak - stříbro, fluorit
Návyk na alkohol a drogy - ametyst
Návyk na tabák - zlato, ametyst
Nečitelnost - měsíček, růženín
Negativita (potlačení) - křišťál, diamant, turmalín
Negativní myšlenky - turmalín, lapis lazuli, bílý korál, citrín, křišťál, ametyst, aventurín, akvamarín
Negativní oscilace - černý turmalín, tyrkys, modrý safír, křišťál, achát, korál, kunzit, malachit
Nejistota - diamant, hematit
Neklid - ametyst, citrín, jadeit, chryzokol
Nenávist - ametyst, křišťál
Nepřátelství - lepidolit
Nepřívětivost - růženín
Nepřízeň (podpora naděje v nepřízni osudu) - rubín, tyrkys
Nervové zhroucení - zlatý topaz, měď, turmalín-meloun, amazonit, sodalit, fluorit
Nervozita - safír, lapis lazuli, turmalín, zlatý topaz, fluorit, ametyst, jadeit, chryzokol, akvamarín, sodalit, magnetit, chalcedon
Nervózní napětí - granát, rubín, hvězdnatý safír
Nesmělost - lapis lazuli
Nesobeckost - magnetit, magnezit, granát
Nespavost - smaragd, křišťál, ametyst, topaz, hyacint, jadeit, indigo safír, sagenit, zlatý topaz, olivín, hematit
Nespokojenost - citrín, chryzokol, sodalit
Neštěstí (obecně) - tyrkys, rubín, perla
Nevěra (proti) - topaz, modrý safír, rubín
Nevyrovnanost (obecně) - onyx, mechový achát, chryzopras, oboustranně ukončený křišťál, jadeit, malachit, chryzokol, aventurín, bílý chalcedon
Nezávislost - křišťál, aventurín
Nezištnost - rubín, červený jaspis
Něžnost - růženín, citrín, kunzit, měsíček, modrý zirkon
Nízké sklony (obecně) - růžový korál
Obětavost - rubín, sarder, sardonyx, akvamarín, bílá perla, jadeit, ametyst
Obnova a proměna - jadeit, achát, safír, bílá perla, ametyst
Očista - měsíček, diamant, ametyst, křišťál, heliotrop, zlatý a modrý topaz, jantar, smaragd, olivín, kunzit, růženín, akvamarín, safír, černý obsidián, magnezit
Oddanost (zápal) - sugilit, chryzokol, jadeit, serpentin
Odpor - korál
Odpuštění - rutil, křišťál, sagenit
Odpovědnost - zlato, mechový achát
Odvaha - hematit, jadeit, ametyst, achát, sarder, sardonyx, sodalit
Ohleduplnost - karneol, jadeit
Ochrana - tyrkys, chryzokol, granát, achát, platina, beryl, růženín, opál, amazonit, safír, magnetit
Omámení - bílý safír
Opatrnost - zirkon, beryl, olivín
Optimismus - hyacint, křišťál, drahý opál
Organizace - granát, achát
Osobnost (v harmonii) - diamant, křišťál, růženín, ametyst, lapis lazuli, onyx, tyrkys
Ostýchavost (překonávání) - lapis lazuli, chalcedon
Osvícení - diamant
Otcovské problémy - jamesonit, lapis lazuli, malachit, tyrkys, smaragd, rubín
Otevřenost - rodochrozit, tygří oko, turmalín-meloun
Paměť (slabost) - smaragd, mechový achát, turmalín, azurit
Pedanterie - beryl
Pesimismus - safír
Pocení (nadměrné) - zelený a modrý safír
Pocit jistoty a bezpečí - achát, mechový achát, lapis lazuli, olivín, ametyst
Pocit méněcennosti - zlato, lapis lazuli, turmalín, granát, chryzopras
Pocit provinění - chryzokol, chryzopras, turmalín-meloun, sodalit
Podrážděnost - akvamarín, chalcedon, spinel
Podvědomí - křišťál, černý obsidián, turmalín v křišťálu, fluorit
Pohrdání - růžový koral
Pochopení - červený jaspis, karneol, malachit, jadeit
Pokora - ametyst, sugilit, chryzokol, heliotrop, onyx
Pomlouvačnost - růžový korál
Popření sebe sama - růženín
Popudlivost - topaz, beryl, rodonit, růženín, lapis lazuli, safír, kalcit
Posedlost - černý turmalín, smaragd, růženín, tygří oko, olivín, hyacint
Poslušnost - fluorit
Pověrčivost - smaragd, růženín, tygří oko
Povinnost (zanedbávám) - azurit
Povýšenost - opál, alexandrit, diamant
Praktické nadání - rubín, karneol, tyrkys
Pravdivost - rubín, achát, opál
Prchlivost - chalcedon, safír
Provokativní chování - fluorit
Pružnost - červený korál
Přátelství - růžový korál, achát, sarder
Přecitlivělost (útlum) - sagenit, chalcedon, zlato, sodalit, magnezit
Předpovídání - křišťál, ametyst, obsidián, olivín
Představivost - granát, tyrkys, sodalit
Přeměna - ametyst, jadeit, bílá perla
Přesvědčivost - magnezit
Příchylnost - růženín, kunzit, růžově fialový jadeit
Přímočarost - kunzit, křišťál
Přívětivost - hyacint
Přisvědčení životu - bronz, měď, malachit
Přizpůsobivost - ametyst, malachit, magnetit
Psychické schopnosti (posílení) - diamant, beryl, olivín
Psychické zábrany - fluorit, obsidián
Psychosomatické onemocnění - malachit, černá perla, tyrkys, tygří oko, lapis lazuli
Pýcha - platina, růženín
Radost - rubín, alexandrit, drahý opál, olivín, aventurín, sardonyx, achát, chalcedon
Realita (posílení) - pyrit, sněhovločkový obsidián, záhněda, achát, sodalit, lapis lazuli, karneol
Regenerace - stříbro, smaragd, drahý opál, magnezit, hyacint
Rodinné problémy - sardonyx, zelený turmalín, rubín
Rozčílení - platina, zlato, stříbro, měď, měsíček, magnetit, gagát, kunzit, modry chalcedon, spinel, jaspis
Rozčarování - platina, rubín
Rozhodování - diamant, křišťál, hvězdnatý safír, magnetit, rubín, granát
Roztržitost - černý obsidián
Rozum - beryl, citrín, tygří oko, růženín, rodonit, kalcit, rodochrozit
Rozvaha - platina
Řeč (problémy) - chalcedon, ametyst, tyrkyz, safír, apatit
Řešení (nalezení správného řešení) - pyrit
Sebedůvěra - diamant, zlato, měď, sodalit, lapis lazuli, sardonyx, mechový achát, tygří a sokolí oko, turmalín, rodonit, rubín, granát, růženín
Sebeklam (proti) - olivín, gagát
Sebekontrola - sugilit, černý turmalín, onyx
Sebelítost - olivín
Sebeovládání - sardonyx, achát, chalcedon, mechový achát
Sebepodceňování - zlato
Sebepoznání - ohnivý opál, sokolí oko
Seberealizace - křišťál, tygří oko, rodonit
Sebeúcta - lapis lazuli, tyrkys, malachit
Sebevědomí - měď, rodonit, citrin, turmalín-meloun
Sebevražedné myšlenky - zlato, jantar, citrín, záhněda
Sebevyjádření - achát, hematit, rodochrozit
Sebezáchova (pud sebezáchovy) - achát, záhněda
Senzitivnost - diamant, perla, azurit, lapis lazuli, rubín, onyx, černý opál
Sexuální konflikty - rubín, koral, ohnivý achát, křišťál, lapis lazuli, černý opál
Sexuální konflikty (nezpracované) - turmalín-meloun
Sexuální nadměrná dráždivost - modrý spinel, modrý chalcedon
Sexuální schopnost - rubín, granát, červený jantar, křišťál, zlatý topaz, achát
Schizofrenie - meteorit, černý opál, bílá perla, smaragd, křišťál, ametyst, koral, růženín, olivín
Síla (posílení) - magnetit, onyx, rubín
Síla vůle - ametyst, rubín, granát, fluorit, černý obsidián, červený korál, růžový turmalín
Skromnost - sarder, sardonyx, červený jaspis, jadeit
Smutek - černý onyx, gagát, ametyst, rubelit
Snílkovství - černý obsidián
Sobectví - jaspis, ametyst, růžový korál
Soucit (nedostatek) - červený jaspis, rodochrozit, heliotrop, jadeit, měsíček, modrý zirkon
Spiritualita (obecně) - křišťál, diamant, ametyst, růženín, citrín, lapis lazuli, rubín, safír, azurit, fluorit, drahý opál, sugilit
Spiritualita (praktická) - karneol, ohnivý achát
Spirituální cíl (naplnění) - lapis lazuli, křišťál, diamant, safír, rubín, azurit, fluorit
Spirituální čistota - diamant, bílá perla
Spirituální disciplína - turmalín, kočičí oko
Spirituální harmonie - rubín, safír
Spirituální odvaha - sarder
Spirituální osvícení - křišťál, rubín, safír
Spirituální porozumění a pochopení - diamant, perla, onyx
Spirituální rovnováha mezi Yin a Yang - křišťál, bílý korál
Spirituální sebedůvěra - měď, fluorit
Spirituální sebeúcta - kunzit
Spirituální vnuknutí - diamant
Spirituální vývoj - chryzokol, tyrkys
Spoluúčast - rubín, heliotrop, achát, tygří a sokolí oko, karneol, citrín, měsíček, modrý zirkon
Stabilita - korál
Stálost - sněhovločkový obsidián
Starosti (obecně) - topaz, růžový turmalín, chryzokol, korál, sardonyx
Strach nepřirozený - ametyst, jadeit, bílý opál, bílá perla, beryl, smaragd, akvamarín, modrý spinel, diamant, zirkon, rubín, olivín, jantar, lapis lazuli, chryzokol, onyx, achát
Strach (obecně) - citrín, zlatý topaz, sagenit. měď, kunzit, ametyst, rubín, chryzokol
Strach před usnutím - rodochrozit
Strach skrytý - ametyst, jade, lapis lazuli, smaragd, perla, korál, černý opál
Strach ze spiritismu - chalcedon
Strach ze smrti - ametyst, kunzit, chryzoberyl, měď
Strach z budoucího - ametyst, kunzit
Strach z temnoty - černý opál, křišťál
Strach z užšího vztahu - sodalit
Strach z vnějšího prostředí - platina, granát
Stres - křišťál, ametyst, dolomit, modrý spinel
Stres při učení - azurit, sugilit
Svoboda (posílení svobodného myšlení) - magnetit, křišťál, diamant, drahý opál
Strpení (poshovení) - heliotrop
Šok - diamant, perla, rubín, safír, zlatý topaz, tyrkyz, malachit, Botswana-achát
Špatné sny (noční můry) - diamant, křišťál, ametyst, smaragd, beryl, sagenit, olivín, růženín, jadeit, tyrkys, karneol, heliotrop, korál, červený jaspis, tygří oko
Talent - růženín, chryzokol
Telepatie - beryl, diamant, křišťál, olivín
Tíseň - malachit-azurit
Tolerance (nedostatek) - hyacint, tygří a sokolí oko, achát, chryzokol
Touha po domově - ametyst, křišťál
Tréma - ametyst, chalcedon
Trpělivost - malachit, jadeit, aventurín, jaspis, chryzokol, křišťál, růženín, hyacint
Tvořivost - rodochrozit, kalcit, chryzokol, růženín, karneol
Učení (podpora) - sugilit, zlatý topaz, smaragd, malachit, fluorit, zelený a černý turmalín
Uklidnění - lapis lazuli, malachit, tyrkys, zelený kalcit, olivín, bílá perla, černý opál
Uspokojení - měsíček, bílá perla, zelený turmalín, malachit, olivín, tyrkys, lapis lazuli, černý opál
Úleva - diamant, chryzoberyl, citrín, modrý topaz
Úloha (nalezení smyslu života) - křišťál, záhněda, fluorit
Únava (chronická) - zelený turmalín
Úspěch - citrín, jantar, granát, rubín, hematit, achát
Úzkostlivost - ametyst, lapis lazuli, diamant, perla, onyx
Vášeň (podpora) - rubín, křišťál, černý opál, lapis lazuli
Vášeň (útlum) - růžový koral, růženín, ametyst, modrý safír
Veselost - olivín, granát, rubín
Vědomí - pyrit, křišťál, zlato, záhněda, indigo safír, onyx, azurit
Vědomí (prohloubení) - křišťál, opál, achát, turmalín
Věrnost - sodalit, akvamarín, safír, topaz, růženín, rubín
Vidění (zjevení) - lapis lazuli, křišťál
Vidění (zkreslené) - jaspis, ametyst
Víra (posílení) - safír, modrý spinel
Vnímavost - beryl, granát, křišťál
Vnitřní mír - modrý spinel, safír, akvamarín, lapis lazuli, modrý a zelený turmalín, sugilit, chryzokol, jade, citín, křišťál, pyrit, aventurín
Vnitřní nejistota - hyacint, černý turmalín
Vnitřní neklid - malachit-azurit, lapis lazuli, sodalit, křišťál, fluorit, rodonit, rodochrozit, safír, olivín, kunzit, mechový achát
Vnitřní nespokojenost - růženín, citrín
Vnitřní pevnost - bílá perla, korál, onyx
Vnitřní pohled - azurit, lapis lazuli, sugilit, diamant, křišťál, drahý opál, černý obsidián
Vnitřní síla - zlatý topaz
Vnitřní vnímavost - bílý opál, perla, chryzopras, tygří oko
Vůle - jaspis, tygří oko, onyx, granát, jantar
Vyčerpanost - zlatý topaz, zelený turmalín, granát, jaspis
Vypínavost - olivín
Vyrovnanost - chryzokol, chryzopras, achát, mechový achát, aventurín, zelený jaspis, tyrkys, karneol, pyrit, křišťál, modrý turmalín
Výřečnost - chalcedon, ametyst, tyrkys, turmalín
Výstřednost - zlato, diamant, křišťál, ohnivý opál, hyacint, granát, achát, červenohnědý aventurín
Vztah - rubín, křišťál, tyrkys, lapis lazuli, černý opál
Záchvat hněvu - olivín, chryzokol, ametyst, černý turmalín, topaz
Zakořeněné myšlení - turmalín v křišťálu, ametyst, křišťál, modrý topaz
Zaopatření - černý turmalín
Zápal - sugilit, chryzokol, drahý a ohnivý opál
Zapomnětlivost - smaragd, turmalín, malachit
Zármutek - gagát, hyacint, oranžový safír, rubín, ametyst
Závist - diamant, růžový turmalín, topaz
Zbabělost - granát, karneol, diamant
Zlost - beryl, diamant, olivín, hyacint, ametyst, turmalín
Zodpovědnost - fluorit, křišťál, pyrit
Zoufalství - křišťál, heliodor, rubelit
Žárlivost - růžový korál, olivín, černý turmalín, apofylit
Životní radost - rubín, granát, červený korál, drahý opál, rubelit, olivín, dioptas, záhněda, křišťál

Použití minerálů při fyzických zdravotních problémech

Abecední přehled symptomů
Absces - dioptas
Alergie - modrý zirkon, akvamarín
Angína - smaragd, dioptas, jantar
Astma - jantar, tygří oko, malachit, akvamarín, sagenit, beryl, chryzoberyl, smaragd, ametyst, perla, zelený turmalín, lapis lazuli, safír, křišťál
Blokáda moči - jantar
Bodnutí hmyzu - lapis lazuli
Bolesti - safír, lapis lazuli, ametyst, křišťál, malachit, rubín, sagenit, sarder, sardonyx, achát, jantar, smaragd, záhněda, magnetit, turmalín
Bolestí břicha - chryzoberyl, gagát
Bolesti hlavy - ametyst, křišťál, smaragd, zelený turmalín, modrý a zlatý topaz, lapis lazuli, jadeit, kunzit, magnetit, malachit, platina, achát, sarder, sardonyx, magnézií, hematit
Bolesti krku - jantar, akvamarín, chryzokol, tyrkys
Bolesti kříže - magnetit, zlatý topaz, safír
Bolesti močového měchýře - hematit, gagát
Bolesti nervů (neuralgie) - ametyst, magnezit, lapis lazuli, diamant, akvamarín, karneol, korál, modrý topaz, jadeit
Bolesti šije - akvamarín, magnetit
Bolestí uší - jantar, onyx, fluorit, stříbro, platina, diamant, safír
Bolesti zad - ametyst, křišťál, měsíček, magnézií, hematit
Bolesti zubů - akvamarín, malachit, jantar, magnezit, gagát
Buněčná stavba a obnova - granát, hematit, achát, sagenit, turmalín-meloun, magnetit
Cévní onemocnění - olivín, ametyst
Cukrovka (diabetes) - citrín, mechový achát, magnetit, malachit, ametyst, rodonit, diamant
Cysty - magnézii, spinel
Černý kašel - korál, jantar, akvamarín
Červené krvinky - granát, červený korál
Čich - černý turmalín, červený jaspis
Čištění krve - ametyst, jadeit, magnezit, citrín, magnetit, červený korál, rubín, safír
Dýchací ústrojí - pyrit, sagenit, citrín, akvamarín, tyrkys
Ekzém - aventurín, safír, akvamarín, křišťál, dioptas, korál, chryzoberyl - kočičí oko
Epilepsie - smaragd, jaspis, zelený turmalín, achát, zlato, stříbro, měď, meteorit, pyrit, lapis lazuli, zlatý topaz, olivín, diamant, červený jaspis
Hemeroidy - heliotrop, perla, topaz , smaragd, korál, diamant, červený jaspis
Hlasivky - chalcedon, jantar, tyrkys
Hlístivost - křišťál, smaragd
Hluchota - platina, jantar, turmalín
Hnisání - onyx
Horkost - jantar, topaz
Hormonální rovnováha - měsíček, jantar, chryzokol
Hrdlo - beryl, akvamarín, lapis lazuli, safír, tyrkys, zlato sagenit, chryzokol, amazonit, chalcedon
Chrlení krve - chryzopras, perla, achát, granát
Chřipka - smaragd, jadeit, zelený turmalín, topaz, měsíček, gagát, fluorit, měď, beryl, zlato
Chudokrevnost (anemie) - hematit, červený korál, turmalín, zlato, rubín, granát, magnetit, heliotrop, červený jaspis
Chuť - citrín, ametyst, akvamarín, turmalín, zelený jaspis, zlatý topaz, safír
Impotence - rubín, granát, karneol, magnetit, topaz
Infekce - jantar, karneol, ametyst, turmalín, smaragd, stříbro, malachit, záhněda, rubín, obsidián, achát, sardonyx
Infekce úst - kunzit, akvamarín, beryl, jaspis
Játra - akvamarín, topaz, jaspis, jantar, hematit, beryl, sugilit, modrý zirkon, heliotrop, magnetit, smaragd, hyacint
Kašel - jantar, sagenit, akvamarín, topaz, azurit
Katar hltanu - pyrit
Kolika - červený korál, křišťál, rubín, jadeit, malachit
Kostní nemoce - bílý korál, diamant
Kožní nemoce - aventurín, akvamarín, granát, topaz, achát, kočičí oko (chryzoberyl-cymofán), safír, sarder, sardonyx, hyacint, kalcit, ametyst, modrý zirkon, onyx, křišťál
Krevní oběh - granát, rubín, růžový a červený korál, karneol, pyrit
Krevní onemocnění - hematit, růžový korál, červený jaspis, heliotrop, rubín, ametyst, sugilit
Krevní tlak nepravidelný - smaragd, zelený turmalín, perla, granát, rubín
Krevní tlak nízký - magnetit, rubín, červený koral, topaz
Krevní tlak vysoký - lapis lazuli, safír, sodalit, hematit, smaragd, jadeit
Krk - beryl, chryzokol, tyrkys, ametyst, chalcedon
Krvácení - chryzopras, hematit, křišťál, chalcedon, karneol, safír, gagát, červený jaspis, heliotrop, jantar
Krvácení z nosu - heliotrop, karneol
Křeče - měď, rubín, malachit, měsíček, magnetit, křišťál, modrý zirkon, beryl, hematit, karneol
Křeče lýtek - hematit, magnetit
Křeče střev - křišťál, heliotrop, chryzokol, chryzoberyl
Křeče žaludku - chryzoberyl
Křečové žíly - topaz, safír, ametyst, měď, karneol, korál
Látková výměna - citrín, křišťál, chalcedon, sodalit
Ledvinové kameny - jadeit, smaragd, diamant, červený jaspis, ametyst
Ledviny - křišťál, nefrit, ohnivý opál, karneol, heliotrop, safír, měsíček, citrín, tygří oko, diamant, jadeit, růžový korál, červený jaspis, heliotrop, olivín
Leukémie - hematit, bronz, měď, diamant, obsidián, sagenit, opál, rubín
Lupy ve vlasech - diamant
Menstruace bolestivá - malachit, chryzokol, opál, křišťál, měsíček, korál, lapis lazuli, rubín
Menstruace nepravidelná - měsíček, turmalín-meloun, gagát
Menstruace silná - safír, červený korál
Migréna - ametyst, křišťál, jadeit, fluorit, smaragd, gagát, aventurin
Močové kameny - heliotrop, jaspis, diamant
Močové ústrojí - bílý korál, jadeit, jantar
Močový měchýř - jadeit, jaspis, korál, heliotrop, zirkon, magnetit, malachit, jantar, gagát, stříbro, červený jaspis, diamant
Mozková mrtvice - lapis lazuli, olivín, jaspis, diamant
Nádory - safír, tyrkys, ametyst, křišťál, smaragd, hematit
Nadváha (obezita) - malachit, ametyst, lapis lazuli, tyrkys
Nadýmání - smaragd, rubín, korál, topaz
Nachlazení - perla, akvamarín, zelený turmalín, sagenit
Nakažlivost - granát, rubín
Nečistá pleť - citrín, safír, ametyst
Nedoslýchavost - měsíček
Nedostatek vápna - perla, kalcit, tyrkys
Nehty (lámavost a měknutí) - kalcit, perla, síra, safír
Nechuť k jídlu - zlatý topaz, smaragd
Neplodnost - červený a černý koral, měsíček, zlatý topaz, oranžový safír, jadeit, karneol
Nervové vyčerpání - drahý opál, perla, křišťál, stříbro
Neuróza - turmalín, turmalín v křišťálu, olivín, zlatý topaz, safír, lapis lazuli, chalcedon
Nevolnost v těhotenství (nauzea) - růžový turmalín, stříbro, ametyst, jaspis
Obrna - prehnit
Oči - smaragd, onyx, akvamarín, malachit, mechový achát, safír, olivín, chryzoberyl, magnetit, měsíček, jantar, křišťál, hematit, tyrkys, rubín, tygří oko, aventurin, zlato, rodochrozit
Onemocnění pohlavních orgánů - granát
Opar - aventurín, jadeit, granát, lapis lazuli
Opaření - smaragd
Otoky - měsíček, lapis lazuli, zelený turmalín, chryzokol
Otrava - malachit, achát, diamant, chalcedon, heliotrop, hyacint, smaragd, karneol, rodochrozit
Otrava krve - karneol, magnetit, křišťál, heliotrop
Otrava žaludku - smaragd
Pakostnice (dna) - zlatý topaz, tyrkys, magnetit, křišťál, smaragd, olivín, rubín, safír, diamant, perla, chryzopras, červený jaspis
Pálení žáhy - chryzokol, smaragd
Parkinsonova nemoc - rodonit, rodochrozit, fluorit, malachit
Pásový opar - safír, jadeit
Páteř - zlatý topaz, citrín, magnetit, labradorit
Plíce - tyrkys, sagenit, modrý zirkon, akvamarín, křišťál, zlato, pyrit, jantar, rodonit
Pocení - křišťál, zelený a modrý safír
Pocení nohou - ametyst
Pocit nevolnosti - měď, turmalín, safír, chalcedon, magnetit, křišťál, jantar
Pocit závratě - měď, kunzit, magnetit, malachit, křišťál
Pohlavní nemoce - ametyst, zirkon, granát
Pohlavní pud (povzbuzení) - granát, rubín
Pohmožděniny - prasem
Pomočování - nefrit, jantar
Popáleniny - ametyst, chryzokol, malachit, perla, rubín, jadeit, křišťál, tyrkys, zelený kalcit, jantar
Porod a těhotenství - jadeit, chryzopras, heliotrop, jaspis, achát, hyacint, sarder, opál, smaragd, chryzokol
Poruchy krevního oběhu - smaragd, rubín, hematit, granát, onyx, perla
Poruchy průtoku krve - heliotrop, kunzit
Poruchy rovnováhy - diamant, turmalín, křišťál
Posílení srdce - zlatý topaz, růžový turmalín, chryzopras, tyrkys, smaragd, dioptas, kunzit
Potence - achát, perla, beryl
Potrat (ohrožené těhotenství) - rubín, chryzokol, achát
Prevence rakoviny - turmalín (meloun), zelený turmalín
Prostata - hematit, magnézií, achát
Průjem - křišťál, beryl, magnetit, granát, černý turmalín, smaragd
Přecitlivělá pleť - magnetit
Přechod - herkimer-diamant (oboustranně ukončený křišťál)
Překyselení žaludku - pyrit, zelený jaspis, olivín
Příušnice - měď, modrý topaz
Rakovina - turmalín-meloun, rnorion, záhněda, křišťál, safír, olivín, rodochrozit
Rány - karneol, heliotrop, jantar, rubín, turmalín, onyx, růženín, granát, smaragd, chalcedon, gagát, malachit
Revma - malachit, karneol, černý turmalín, jantar, magnetit, zlato, chryzokol, smaragd, olivín, granát, magnézií, jadeit, sarder, sardonyx, azurit
Roztroušená mozkomíšní skleróza - rodonit, rodochrozit, růženín, lapis lazuli, turmalín, malachit
Růst zubů (u dětí) - jantar
Senná rýma - perla, topaz, zirkon
Slezinné onemocnění - onyx, topaz, modrý zirkon, malachit, hyacint, červený jaspis, hematit, heliotrop, olivín, azurit, křišťál
Slinivka břišní - hyacint, malachit, onyx, modrý zirkon, jaspis, heliotrop, ametyst
Sliznice - karneol, korál
Sluch - onyx, jaspis, sarder
Slznatost očí - onyx, achát, magnetit, akvamarin
Smyslové orgány - safír indigo, lapis lazuli
Souchotiny - měsíček, zelený turmalín, kalcit
Spála - měď
Spalničky - perla, tyrkys, modrý topaz
Srdce - rubín, růženín, granát, kunzit, aventurín, malachit, zelený, růžový a modrý turmalín, chryzopras, tyrkys, mechový achát, chryzokol, dioptas, smaragd, hyacint, amazonit, chryzoberyl, beryl, jaspis, měsíček, onyx, drahý opál, křišťál, topaz, sagenit, jantar, achát, safír, lapis lazuli, turmalín v křišťálu
Stárnutí - diamant, zlato, stříbro, měď, smaragd, magnetit
Sterilita - měsíček, růžový a černý opál, oranžový safír
Střevní nemoci - olivín, jantar, červený jaspis, heliotrop, hyacint, citrín, žlutý turmalín, magnetit, jadeit, opál, žlutý jaspis
Strnuti šíje - akvamarin, chryzokol, hematit, magnetit
Svrab - onyx
Šedý zákal - malachit, křišťál, tyrkys
Špatná výživa - korál
Štítná žláza - sagenit, korál, akvamarin, chryzokol, křišťál, chalcedon, jantar, rodonit
Těhotenství a porod - sarder, opál, červený jaspis, smaragd, olivín, achát, jantar, diamant
Těhotenství ohrožené - rubín, chryzokol
Teplota - karneol, rubín, achát, jantar, smaragd, stříbro, topaz, jaspis, prasem, onyx, olivín, sardonyx, diamant, křišťál, safír, zelený kalcit, zlato, chalcedon, chryzopras, sodalit, lapis lazuli
Tlukot srdce - modrý topaz, kunzit, hematit
Trávení - korál, onyx, karneol, ohnivý opál, zlato, olivín, jantar, topaz, modrý zirkon, smaragd, chryzokol, jadeit, diamant, citrín
Trombóza - topaz
Trudovina - mechový achát, aventurín, ohnivý opál, safír
Tuberkulóza - perla, měsíček, křišťál, sagenit
Tvorba bílých krvinek - citrín, perla, bílý chalcedon
Tvorba mateřského mléka                - bílý achát, měsíček, křišťál, bílý chalcedon
Úplavice - křišťál, smaragd
Vaječník, vejcovod - červený jaspis
Virové onemocnění - rubín
Vlasy - lapis lazuli, achát, onyx, kunzit, hematit, safír, aventurín, jantar, opál, malachit
Vodnatelnost - ametyst, měsíček, karneol, jaspis, křišťál, lapis lazuli
Vole - jantar, topaz
Vředy - tyrkys, safír, hematit, ametyst, křišťál, smaragd, růžový a zelený turmalín, chryzokol
Vyčerpání tělesné - rubín, granát, perla, zelený turmalín, zlatý topaz
Vyrážka - lapis lazuli, křišťál, akvamarín, aventurín
Vyrovnanost nervového systému - aventurín, zlatý topaz, chryzokol, turmalín, chalcedon, fluorit, smaragd
Zácpa - olivín, citrín, topaz, rubín, smaragd, rodochrozit
Zánět - zelený turmalín, modrý a fialový spinel, malachit, modrý topaz, lapis lazuli, granát, rubín, perla
Zánět čelních dutin - lapis lazuli, akvamarín, tyrkys, gagát
Zánět hrtanu - lapis lazuli, pyrit, modrý topaz, tyrkys
Zánět jater - lapis lazuli, opál, křišťál, rubín, beryl, olivín, heliotrop
Zánět kloubů (arthritis) - lapis lazuli, granát, černý opál, křišťál, rubín, malachit, olivín, dioptas, apatit, azurit
Zánět kostí - lapis lazuli, černý opál, křišťál, rubín
Zánět mandlí - lapis lazuli, pyrit, jantar, modrý topaz, smaragd, modrý turmalín, modrý chalcedon
Zánět očí - malachit, smaragd, tyrkys, topaz, lapis lazuli
Zánět plic - magnetit, světlý opál, perla, ametyst, hematit, safír, tyrkys, jaspis
Zánět průdušek (bronchitis) - sagenit, perla, azurit, topaz, jantar, citrín, akvamarín, pyrit, tyrkys
Zánět sedacího nervu (ischias) - měď, magnetit, safír
Zánět střev - olivín
Zánět vedlejších nosních dutin - akvamarín, tyrkys, gagát
Zástava krve - hematit
Záškrt - akvamarín
Závratě - modrý turmalín, křišťál, diamant, jantar, safír
Zbavení těla škodlivých látek - magnezit, heliotrop, kunzit
Zduření žláz - akvamarín, měsíček, křišťál
Zimomřivost - žlutý topaz, červený jaspis
Zklidnění srdce - růženín, rodochrozit, chryzokol
Zlomenina - magnezit, kalcit
Zrak - ametyst, beryl, achát, korál, malachit, aventurín, křišťál, smaragd, akvamarín, chryzoberyl, magnetit, zlatý topaz, olivín, rubín, safír, jantar, tygří oko, obsidián
Zrak (barvoslepost) - ametyst
Zvracení - smaragd, onyx, safír, koral, perla, chryzopras, lapis lazuli, jantar
Žaludeční šťávy (zvýšená kyselost) - zelený jaspis, jantar
Žaludeční vředy - chryzokol, smaragd
Žaludek - heliotrop, beryl, olivín, jantar, smaragd, perla, akvamarín, křišťál, měsíček, růženín, růžový korál, žlutý turmalín, amazonit, hyacint, sugilit, jadeit, perla, červený jaspis, onyx, gagát
Železo (nedostatek) - hematit, červený jaspis
Ženské nemoce - hematit, červený jaspis
Žlázy - akvamarín, křišťál, beryl, jantar, chryzopras, měsíček, diamant, sodalit, sugilit, olivín
Žloutenka (hepatitis) - diamant, magnetit, jadeit, měď, korál, citrín, jantar, lapis lazuli, křišťál, kalcit
Žlučník (slabost) - měď, žlutý a červený jaspis, chalcedon, hyacint, jantar, křišťál, diamant, sugilit, smaragd, magnetit, heliotrop, hiddenit
Žlučníkové kameny - chalcedon, dolomit, jaspis, magnetit
Poslední aktualizace: 8.1.2017
Miroslav Bedáň, Copyright (C) 2007-2017. Všechna práva a práva ostatních autorů vyhrazena.
Kopírování veškerých materiálů je dovoleno jen s písemným souhlasem autora webu.

Drahé kameny a znamení zvěrokruhu

Kameny podle znamení:
Beran 21.3. - 20. 4.
chalcedon, karneol, ametyst, hematit, unakit, červený jaspis,mechové acháty
                                 
Býk 21.4. - 21.5.
zelený avanturin, růženín, karneol, malachit, růženín, obrázkový jaspis
                 
Blíženci 22.5 - 21.6.
sardonyx, tygří oko, citrín, křišťál, modrý chalcedon, karneol

Rak 22.6. - 22.7.
zelený avanturin, karneol, achát, amazonit, brekciový jaspis, perleť, rodonit
                 
Lev 23.7 - 23.8.
křišťál, granát, onyx, tygří oko

Panna 24.8. - 23.9.
sardonyx, citrin, jaspis, ametyst, karneol, lapis lazuli, tygří oko, sodalit

Váhy 24.9. - 23.10.
záhněda, citrín, achát, nefrit, rodonit, růženín, serpentin, unakit

Štír 24.10 - 23.11.
karneol, červený  jaspis, opál, achát, hematit, malachit, červený avanturín

Střelec 24.11. - 21.12.
modrý chalcedon, sodalit, granát, ametyst, dumortierit, lapis lazuli
               
Kozoroh 22.12. - 19.1.
ametyst, onyx, křišťál, brekciový jaspis, obrázkový jaspis
                 
Vodnář 20.1 - 18.2.
sokolí oko, fluorit, tyrkys

Ryby 19.2. - 20.3.
ametyst, jaspis, opál, fluorit, nefrit, perleť, tyrkys

Přehled některých drahých kamenů a účinků, které jsou jim přisuzovány

Achát
Celkově posiluje organismus. Pomáhá při odstřaňování neklidu nebo apatie, nemocech očí, dýchacích potížích a skleróze.
Amazonit
Tlumí přebytek energie.
Ametyst
Má silné účinky, přináší zdraví. Pomáhá při bolestech hlavy, migréně, nespavosti, nemocech jater a střev, cukrovce. Omezuje účinky radioaktivního záření, podporuje imunitní systém.
Avanturín
Pomáhá při očních potížích, nemocech kůže a padání vlasů.
Citrin
Starším lidem dodává energii, chrání před negativními účinky záření, pomáhá při depresi, nervozitě a únavě.
Granát
Pomáhá při nemocech srdce, krve a kožních chorobách.
Hematit
Užívá se při bolestech ledvin, neklidném spánku, vředových onemocněních a bolestech kloubů.
Chalcedon
Posiluje organismus, zahání depresi a nervozitu. Pomáhá při padání vlasů.
Jaspis
Chrání před těžkýmí sny, užívá se při zastavení nejrůznějších krvácení a léčbě ženských chorob. Pomáhá při nechutenství.
Karneol
Kámen krve. Zastavuje krvácení a snižuje horečku. Využívá se při cukrovce a střevních poruchách. Mužům dodává energii.
Křišťál
Pomáhá při vnitřních, srdečních a nervových nemocech.
Křišťál s Rutilem
Léčí astma, bronchitidu a nemoci dýchacích cest.
Lapis lazuli
Pomáhá při nespavosti a stresu. Užívá se při léčbě onemocnění žlučníku, očí a špatném krevním oběhu.
Malachit
Zvyšuje vytrvalost a dodává energii. Pomáhá při nemocech srdce, odstraňuje škodlivé látky z těla a omezuje růst tukové tkáně.
Obsidian
Posiluje víru ve vlastní schopnosti. Prevence proti infekčním chorobám, pomoc při zažívacích potižích.
Onyx
Zvyšuje odvahu. Pomáhá při vypadávání vlasů a sluchových vadách.
Opál
Pomoc při očních chorobách.
Rodonit
Proti strachu, stresu, neklidu a bolestem hlavy.
Růženín
Kámen dobra, zdraví a lásky, pomáhá při střevních chorobách.
Sardonyx
Zajišťuje štastný život v manželství, léčí melancholii.
Sodalit
Dodává odvahu a posiluje imunitní systém.
Sokolí oko
Pomáhá při nemocech plic.
Tygří oko
Posiluje odvahu a sebevědomí. Pomáhá léčit astma, deprese a oční nemoci.
Tyrkys
Odstraňuje nespavost a upravuje tělesné funkce.
Vltavín
Odstraňuje bolesti hlavy a posiluje imunitu organismu.
Záhněda
Odstraňuje nervozitu, posiluje schopnost koncentrace. Pomáhá při sluchových onemocněních.

Barvy kamenů

Červená - je barvou krve. Znamená pohyb, energii, životní sílu. Oživuje nás a dává nám činorodost, výkonnost, teplo, sílu a odvahu.
Oranžová - odstraňuje těsné emocionální struktury, udržuje v pohybu životní energii. Obnovuje, oživuje a probouzí radost ze smyslových požitků.
Žlutá - zprostředkovává lehkost, radost a veselé uvolnění. Její vibrace nás otevírají životu, podporují naši ochotu navazovat kontakty a poučovat se ze zkušeností a poznatků. Oživuje myšlení a povzbuzuje přenos impulsů.
Zlatá - mění porozumění v moudrost, podněcuje řešení psychických problémů, dává pocit bohatství, lesku a tepla.
Zelená - je barvou přírody, náklonnosti, soucitu. Léčí nás a dává nám pocit vyrovnanosti a míru. Díky jí se můžeme zotavit, regenerovat a načerpat novou sílu.
Růžová - je barvou mírnosti, něhy a vyšších citů v lásce. Činí nás přístupnými kráse, harmonii a schopnými obojí v našem životě vyjádřit.
Světle modrá - vyjadřuje pocit svobody, daruje nám inspiraci, pocházející z našeho nitra. Její vibrace připomínají nekonečnost nebe. Vyjasňuje a rozšiřuje duši i ducha.
Tmavě modrá - přináší do naší duše klid, schopnost soustředit se na podstatné a hluboké poznání. Je barvou spolehlivosti a hloubky.
Fialová - vede nás k vnitřní jednotě se životem. její vibrace nám zjevují skryté životní dimenze, probouzejí v nás obětavost, nadosobní lásku a idealismus. Bolestné zkušenosti pomáhá přeměnit v energii duševního růstu.
Bezbarvá bílá - je symbolem čistoty a nejvyšší dokonalosti.
Černá - pomáhá nám neztratit sebe sama v neklidu světa, učí nás analyzovat vlastní nitro, ale neuzavřít se a zůstat přístupný všem možnostem.
Hnědá - dává nám pocit zakořenění a vytrvalosti v životě. Je barvou Země.
Neprůhledné - kameny zhušťují a zhmotňují vibrace své barvy.
Průsvitná - kameny které jsou účinné hlavně v oblasti citů a vjemů. Svým mírně uklidňujícím účinkem otvírají naši duši hlubším dimenzím.
Průhledná - průhledné kameny nás spojují s nejvyššími duševními aspekty svých barev a ostatních vlastností. Rozšiřují a zušlechťují celou naši bytost.


Copyright (C) 2007-2017. All rights reserved.