Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz


Spřátelené weby:
Minerály ČR
Minerály ČR - Hofmanovi
Láďa Jedlička
Nitrianský geoklub
Minerály a šutry

Počasí:
BlueBoard.cz

Něco málo na úvod

VÍTEJTE VE SVĚTĚ PŘEVÁŽNĚ MORAVSKÝCH MINERÁLŮ, HORNIN, ZKAMENĚLIN A JEJICH LOKALIT

Aktualizace 25.4.2017

Click to zoom the image
                OO    OO
==============================
    Tento web vznikl v říjnu 2007 jako výsledek mé teď již více než 20-leté činnosti v mineralogickém oboru, ovšem pouze jako činnosti amatérského sběratele. A vznikl vlastně z toho důvodu, že se mi nelíbí, když spousta sběratelů střeží své sbírky doma jako oko v hlavě bez možnosti dát nahlédnout ostatním do jejich království. Proto bych se chtěl s ostatními podělit aspoň formou této malé webové prezentace o dění okolo sběratelství minerálů na Moravě a jinde a také o část mé mineralogické sbírky.

    Tento web, jenž se tak trochu stal mou "internetovskou výkladní skříní",  pojednává z převážné části o sběratelství moravských minerálů a o mineralogických lokalitách  Moravy, t.j. těch, které jsou mému srdci nejbližší. Také se zde okrajově objevují i ukázky minerálů a mineralogické lokality z jiných částí České republiky, ze Slovenska, z Ruska, a spousta jiného...

    Tento web je ryze nekomerční, pro komerční mineralogické účely jsou určeny zcela jiné stránky. Děkuji všem, kterým se tento web líbí a dokázali to ocenit aspoň kladnými ohlasy ...

                                                                                                  M.B.

Aktuálně

25.4.2017
Aktualizace:
  V rámci SC ve Francii - v Normandii ve městě Dieppe ve dnech 22.-24.3.2017 se mi podařilo nasbírat ukázky pazourků ze zdejších křídových útesů, dokonce se mi zadařilo i ukecat chlapíka při kontrole zavazadel na letišti v Paříži - batoh s osobními věcmi včetně asi 5 kg pazourků projížděl pod scannerem třikrát tam a zpátky, nakonec jsem úředníkovi u kontroly politicky vysvětlil, že jsem sběratel minerálů a ne žádný terorista, tak se slitoval a pustil mě s tím do letadla směr Vídeň... Takže:

  Úprava "Hlavní stránky".
  V sekci "Minerály odjinud" přidán krátký report z Francie, přidány fotografie lokality a pazorků (i s fosiliemi) zde nalezených.

21.2.2017
  Ikdyž se specializuji na Moravské minerály, při jedné z cest do Severních Čech v září 2011 ohledně projektové dokumentace jsem se zpátky zastavil na 2 významných severočeských lokalitách, a to v Jílovém u Děčína na Sněžníku, významném nalezišti fluoritu hydrotermálního původu ve spodnoturonských pískovcích, a dále na významné zeolitové lokalitě - kamenolomu Soutěsky u Děčína. V Soutěskách bylo zrovna po odstřelu, takže se dalo z čeho vybírat. A také na Sněžníku se ještě stálo dalo něco nalézt. Fotografie jsou v sekci "Minerály odjinud".

  Úprava "Hlavní stránky".
  V sekci "Minerály odjinud" přidány fotografie minerálů nalezených při návštěvě činného kamenolomu Soutěsky u Děčína 18.9.2011, přidány fotografie minerálů nalezených při průzkumu pozůstatků starého dolování fluoritu v Jílovém u Děčína na kopci Sněžník z 18.9.2011.

8.1.2017
Aktualizace:
  Úprava "Hlavní stránky", přidán report z návštěvy Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem 18.11.2016.
  V sekci "Minerály-Sev. Morava" přidán popis z loňské návštěvy pozůstatků starého lomu Hončova Hůrka u Příboru, přidány fotografie minerálů zde nalezených 23.9.2016.
  V sekci "Lokality-Sev. Morava" přidány fotky z loňské návštěvy pozůstatků starého lomu Hončova Hůrka u Příboru z  23.9.2016.
  V sekci "Minerály-Vysočina" přidán popis z letošní již 6. návštěvy lithného pegmatitu na katastru obce Osová Bítýška 23.10.2016.
  V sekci "Fotky z muzeí" přidány pořízené fotografie z návštěvy Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem 18.11.2016.

30.5.2015
  Úprava "Hlavní stránky".
  V sekci "Minerály-Vysočina" přidán popis Desilik. pegmatitu v Borech, přidány fotografie minerálů zde nalezených 28.2. a 11.4.2015.

4.1.2015
  Úprava "Hlavní stránky" - přidán report z návštěvy Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně 3.1.2015, kde se konala výstava Kamenný herbář.
  V sekci "Fotky z muzeí" přidány pořízené fotografie z návštěvy výstavy v muzeu.

2.1.2015
  Úprava "Hlavní stránky" - přidán report z návštěvy Muzea Tišnov 2.2.2014 a report z návštěvy Podhoráckého muzea Tišnov - Předklášteří 22.7.2014.
  V sekci "Fotky z muzeí" přidány pořízené fotografie z návštěvy obou muzeí.
31.12.2014
  Úprava "Hlavní stránky" - přidán report z návštěvy Pekelské štoly u Stříbrných Hor 23.7.2011.
  V sekci "Minerály-Vysočina" přidán popis lokality Pekelská štola u Stříbrných Hor, přidány fotografie minerálů, nalezených  v Pekelské štole u Stříbrných Hor ve zbytcích sutí u stěn chodeb.
  V sekci "Lokality-Vysočina" přidány fotografie z Pekelské štoly u Stříbrných Hor.

30.12.2014
  Úprava "Hlavní stránky" - přidán report z návštěvy Muzea Větrný mlýn v Rudicích u Blanska 17.6.2012 s mineralogicko-geologickou expozicí, zaměřenou hlavně na nálezy v pestrých jurských rudických vrstvách, na těžbu železných rud a hutnictví a na speleologii místní jeskyňářské skupiny. Součástí expozice jsou také venkovní hornické objekty a informační cedule pro Naučnou stezku Rudické doly, která vede v okolí Rudic. Další report je z návštěvy Muzea Rýmařov 24.5.2014 s mineralogicko-geologicko-paleontologickou expozicí, zaměřenou na bývalé hornictví v širším okolí s ukázkou minerálů a rud Rýmařovska a Jesenicka a také s expozicí Hornictví na Rýmařovsku.
  V sekci "Fotky z muzeí" přidány pořízené fotografie z návštěvy obou muzeí. Omlouvám se za kvalitu některých fotek z muzeí, uvažoval jsem dát je sem, či nedát ... Při tmě u většiny expozic mně to líp nejde, navíc je to přes sklo a s odlesky, a s bleskem to vůbec není ono.
  V sekci "Odkazy" provedena aktualizace, přidán odkaz na stránky kolegy šutrologa, kde byla zjištěna "zpětná vazba".

28.12.2014
  Úprava "Hlavní stránky" - přidán report z návštěvy Muzea Komenského v Přerově 23.9.2012 se špičkovou mineralogicko-geologickou expozicí, dále report z návštěvy Vlastivědného muzea v Olomouci 15.3.2014, kdy zde probíhala výstava Nerostné bohatství Olomoucka, a také z návštěvy toho samého muzea 24.5.2014, kdy byla pro velký úspěch opět prohlédnuta zdejší perfektní expozice Příroda Olomouckého kraje se zcela předělanou a inovovanou expozicí Mineralogie, geologie a paleontologie Olomouckého kraje a jiných končin České republiky, hlavně Moravy.
  V sekci "Fotky z muzeí" přidány pořízené fotografie z návštěvy obou muzeí.

24.12.2014
  Po více než hektickém, pracovně naprosto vytíženém roce 2013, kdy jsem se dostal pouze na 1 lokalitu, a letošním také vytíženém roce, jsem se teď před Vánoci konečně dokopal, a to hlavně v souvislosti s diskuzemi na Facebooku, k další aktualizaci. V letošním roce 2014 jsem se taky nic moc nikam na šutry nedostal, ale přece jenom něco málo z toho bylo.

Zároveň přeji všem slušným šutrákům a známým co nejšťastnější Vánoce a úspěšný start do Nového roku 2015.

  Úprava "Hlavní stránky" - přidána nová sekce - záložka "Minerály odjinud", kde byl vložen krátký popis a fotky nálezů z letošní dovolené v Chorvatsku z vápencových krasových výchozů u letoviska Selce 9. a 11.7.2014.
  V sekci "Minerály - Jižní Morava" přidány fotky nálezů z výchozů nad Sokolským koupalištěm v Brně - Bystrci u Přehrady 18.3.2014.
  V sekci "Minerály - Vysočina" přidány fotky nálezů z pole u Netína 8.3.2014, z polí u Pikárce 3.11.2013, 3.5. a 12.10.2014, z pole před Dolními Bory 3.5.2014.
  V sekci "Minerály - Severní Morava" přidány fotky nálezů z příležitostně činného lomu u Bludova - Shnilá skála 10.5.2014, ze suti v býv. těžebním poli Skály u Rýmařova 24.5.2014 - pozůstatky staré těžby železných rud, z příležitostně činného lůmku na Travertin - sladkovodní vápenec u obce Kokory u Přerova 3.8.2014 a ze zatopeného lůmku na Travertin - sladkovodní vápenec u obce Tučín u Přerova 20.9.2014.

25.6.2012
  Úprava "Hlavní stránky" - přidány Minerály měsíců Květen 2012 - Červen 2012, přidáno drobné psaní z Mineralogické burzy v Oslavanech 21.-22.4.2012 a z Tišnova 4.5.-6.5.2012.
  V sekci "Minerály - Vysočina" přidány na téma historie SDD dva vlastní nové články a fotky z průzkumu po býv. těžbě Fe-rud v Rudě u Velkého Meziříčí (Magnetit) a v Křižanově (Magnetit, Limonit) z letošního roku.
  Uvítám zaslání jakýchkoli připomínek a dodatků k býv. těžbě u Rudy a Křižanova pro doplnění a případné opravy.

14.4.2012
  V sekci "Minerály - Sev. Morava" přidány fotky starších nálezů z haldičky po býv. těžbě Pb a Zn rud s obsahem Ag - Vlkovice u Fulneku 5.4.1999, ze štoly v Hlubočkách 13.7.1999 (býv. těžba Cu a Pb rud v kulmských drobách), z lomu Ralux v Žulové na Boží hoře 17.7.1999, a ze suti ve starém lůmku v Sobotíně na Pfarrerbu 22.7.1999.
  V sekci "Z nálezů čtenářů" přidána nová ukázka.

1.3.2012
  V sekci "Minerály - Vysočina" přidány fotky nálezů z července 2011 z lokality Škrdlovice u Žďáru nad Sázavou - bývalá U-těžba, zcela aplanováno. Nálezy byly provedeny náhodně pomocí dozimetru, při zpáteční cestě naší šutrácké party zpět z pole z Golčova Jeníkova. Dozimetr ukázal celkem větší hodnoty ...

24.2.2012
  Před 2 lety jsem se pevně rozhodl, že tento web již nebudu obnovovat, ba dokonce jsem i uvažoval o jeho úplném zrušení. Proč? Těch důvodů bylo hned několik. Jednak mě naštvala skutečnost vidět čím dál tím větší devastaci a likvidaci mnoha mineralogických lokalit po jejich zveřejnění jak v knihách, tak v časopise Minerál nebo na mineralogických webech. Např. loňská návštěva lokality Vysoká u Havl. Brodu po jejím zveřejnění nejmenovanými autory mi připomínala řádění "megakrtka". Předloňská návštěva ametystové lokality Kojatín mi připomněla zase vojenské okopy z válečné doby. Nějak podobně vypadala i lokalita Komárovice u Jihlavy. Na toto téma již toho bylo napsáno hodně v několika internetovských diskuzích,  proto nemá cenu to tady více rozebírat. Udělal jsem si z toho takový obrázek, že co šutrák, to jiný názor. Jedni jsou pro zveřejňování, druzí jsou proti.
Click to zoom the image
Takto vypadá mineralogická lokalita po nájezdu tzv. "sběratelů" - podkopané stromy, nezasypané výkopy, ... - středověká pinka - Komárovice - květen 2010...
Click to zoom the image
Výkop na lokalitě těsně před dokončením záhozu - Nová Ves u Oslavan - květen 2010. Nemělo by to být spíš takto?
  Co jsem si všiml, tak většina nadějně rozjetých mineralogických webů až na pár výjimek také skončila, nebo se transformovala na prodejní stránky. Vůbec se majitelům a autorům těchto webů nedivím - jak mi napsal jeden můj známý šutrokolega - v této době provádět jakoukoli činnost, ze které není zisk, je v podstatě zločin proti vlastní rodině. Na druhou stranu - když jsem na burzách a jinde potkával známé šutráky a jiné, tak se vyptávali, proč už neobnovuju stránky.

  Moje šutrofilozofie je taková, že si nekladu za cíl mít ve sbírce jenom samé špičkové sbírkové vzorky, takových se nachází čím dál míň - pokouším se hlavně zachránit z těch zaniklých nebo vybrakovaných, a pokud možno hlavně nepublikovaných lokalit přehled toho, co se tam těžilo a nacházelo. Proto nejsou mé šutry ani nijak zvlášť exklusivní. Spousta sběratelů o nich může prohlásit, že je to šrot, ale ať si říkají co chtějí, já to vidím trochu jinak. Ve spoustě muzeí jsem viděl podobné exponáty, mapující  těžbu a nálezy na dané lokalitě, a nikomu to nevadilo. Nedělám žádné špičkové fotky šutrů - jsem pouhý amatér a pořád se učím, což je také hlavně o volném čase. Nové fotografie šutrů jsou ve většině případů bohužel zatím bez rozměrů vzorků, fotil jsem vše v průběhu posledních let a po vyfotografování šly nálezy zpátky do krabic. Takže se budu snažit vše průběžně doplňovat.

Dočetl jsem se na stránkách jednoho šutrokolegy, že jsou mé stránky svérázné. Ano, jsou svérázné. Aby svérázné nebyly, musel by je totiž dělat někdo jiný.
Tož tak...


Co je teda zase po 2 letech nového?
 • Úprava "Banneru"
 • Již v květnu 2010 byly kompletně zrušeny sekce "Muzika" a "MP3 vlastní nahrávky", takže jsou tyhle stránky pouze mineralogické
 • Úprava "Hlavní stránky" - přidány Minerály měsíců Duben 2010 - Duben 2012, přidána pozvánka na Mineralogickou burzu do Oslavan 21.-22.4.2012, přidány reporty z Mineralogické burzy ve Vyškově 12.11.2011, z Mineralogické burzy v Tišnově 4.-6.11.2011, přidán opožděný fotoreport z Mineralogické burzy v Oslavanech 17.-18.4.2010, v přípravě opožděný fotoreport z exkurze v rámci burzy v Oslavanech na naleziště očkových opálů v Nové Vsi u Oslavan, na naleziště vltavínů u Mohelna a Slavětic a do kamenolomu u Biskoupek, atd.
 • V sekci "Minerály - Jižní Morava" přidány fotky nálezů z r. 2011 ze Starého Hrozenkova, z Bánova - Skalek II a Bánova - Hradu
 • V sekci "Minerály - Vysočina" přidány fotky nálezů z r. 2010 z Křoví u Velké Bíteše a z r. 2011 z Tišnova - Dřínové, jsou nachystány fotky nálezů z dalších asi 20 lokalit z r. 2010-11
 • V sekci "Minerály - Severní Morava" přidány fotky nálezů z r. 2010 z lokality Skály u Rýmařova - pozůstatky staré těžby železných rud
 • V sekci "Fotky z muzeí" přidány fotky z expozice na Oslavanském zámku, navštívené v rámci Oslavanské burzy v dubnu 2010
 • Úprava sekce "Odkazy" - byly zrušeny nefunkční odkazy a odkazy na stránky, jejichž majitelé nedodrželi dohodu o výměně bannerů, byly zrušeny také hudební odkazy
 • Byla přidána sekce "Fotopokusy"
 • Byla aktualizována sekce "Mineral. burzy 2012"
 • Byla přidána sekce "Historie / Neaktuálně" jako přehledový archiv těchto stránek
 • Byly zvlášť vytvořeny sekce "Banner" a "Kontakt"

Minerál měsíce června 2012

Click to zoom the image
          Záhněda (třígenerační) (14x12cm)
          Rožná (1982)
Click to zoom the image
          Ten samý vzorek trochu jinak.
Click to zoom the image
          Zadní pohled.
Click to zoom the image
          Ten samý vzorek trochu jinak.

Minerál měsíce května 2012

Click to zoom the image
          Kuprit, Měď, Chrysokol, Malachit (16x12cm)
          Studenec (2003)

Minerál měsíce dubna 2012

Click to zoom the image
          Autunit, Metaautunit v lib. žule (12x8cm)
          Liberec - Ruprechtice (2011)
Click to zoom the image
          Detail vzorku

Minerál měsíce března 2012

Click to zoom the image
          Záhněda, Ametyst (7x6cm)
          Nové Veselí (2010)

Minerál měsíce února 2012

Click to zoom the image
          Fluorit (13x9cm)
          Jílové u Děčína (2011)

Minerál měsíce ledna 2012

Click to zoom the image
          Turmalín - Dravit (5x5cm)
          Prosetín (2010)

Minerál měsíce prosince 2011

Click to zoom the image
          Kalcit (16x10cm)
          Tišnov - Dřínová (2011)
Click to zoom the image
          Detail vzorku

Minerál měsíce listopadu 2011

Click to zoom the image
          Natrolit, Kalcit (16x9,5cm)
          Soutěsky u Děčína (2011)

Minerál měsíce října 2011

Click to zoom the image
          Tridymit, Cristobalit (12,5x8cm)
          Bánov - Hrad (2011)
Click to zoom the image
          Detail vzorku

Minerál měsíce září 2011

Click to zoom the image
          Beryl (8x11cm)
          Dolní Rožínka - U koupaliště (2010)

Minerál měsíce srpna 2011

Click to zoom the image
          Aragonit (8x11cm)
          Hřídelec (2006)

Minerál měsíce července 2011

Click to zoom the image
          Diopsid (13x7cm)
          Prosetín (2010)

Minerál měsíce června 2011

Click to zoom the image
          Ametyst (1,8x4cm)
          Nové Veselí (2010)

Minerál měsíce května 2011

Click to zoom the image
          Modrý Beryl, Hematit (9x6cm)
          Skály u Rýmařova (2010)

Minerál měsíce dubna 2011

Click to zoom the image
          Albit-Cleavelandit, Záhněda (9x6cm)
          Dolní Rožínka - U koupaliště (2010)
Click to zoom the image
          Detail vzorku

Minerál měsíce března 2011

Click to zoom the image
          Očkový opál (16x12cm)
          Nová Ves u Oslavan (2010)

Minerál měsíce února 2011

Click to zoom the image
          Záhněda (8,5x5cm)
          Pikárec (2010)

Minerál měsíce ledna 2011

Click to zoom the image
          Ametyst (3,5x4cm)
          Nové Veselí (2010)

Minerál měsíce prosince 2010

Click to zoom the image
          Citrín (7x7cm)
          Pikárec (2010)

Minerál měsíce listopadu 2010

Click to zoom the image
          Pyromorfit (20x13cm), x - do 4mm
          Komárovice (2010)
Click to zoom the image
          Ten samý vzorek trochu jinak.
Click to zoom the image
          Ten samý vzorek trochu jinak.
Click to zoom the image
          Další část vzorku

Minerál měsíce října 2010

Click to zoom the image
          Albit-Cleavelandit, Rubelit, Skoryl, Záhněda) (8x6cm)
          Dolní Rožínka - U koupaliště (2010)
Click to zoom the image
          Detail vzorku

Minerál měsíce září 2010

Click to zoom the image
          Turmalín - Dravit (6x4cm)
          Prosetín (2010)

Minerál měsíce srpna 2010

Click to zoom the image
          Skapolit (11x7cm)
          Křoví (2010)

Minerál měsíce července 2010

Click to zoom the image
          Aragonit (10,5x8,5cm)
          Hřídelec (2006)

Minerál měsíce června 2010

Click to zoom the image
          Epidot (11,5x8,5cm)
          Žulová - Boží hora (1999)

Minerál měsíce května 2010

Click to zoom the image
          Očkový opál (14x13cm)
          Nová Ves u Oslavan (2010)
Click to zoom the image
          Druhá půlka vzorku.

Minerál měsíce dubna 2010

Click to zoom the image
          Chalcedon, Opál, Kašolong v Limonitu (7x4cm)
          Křoví u Velké Bíteše (2010)
Click to zoom the image
          Ten samý vzorek trochu jinak.
Click to zoom the image
          Dutinky vzorku
Click to zoom the image
          Dutinky vzorku

Minerál měsíce března 2010

Click to zoom the image
          Kalcit, zatím neurč. minerál (Aragonit?), Sfalerit (7x3cm)
          Komňa - Bučník (2005)
Click to zoom the image
          Detail vzorku
Click to zoom the image
          Ten samý vzorek trochu jinak.

Minerál měsíce února 2010

Click to zoom the image
          Kalcit, Dolomit, Tridymit, Amfibol (21x17cm)
          Bánov - Skalky (2005)
Click to zoom the image
          Detail dutiny vzorku

Minerál měsíce ledna 2010

Click to zoom the image
          Skapolit, Diopsid (15x11cm)
          Strážek (2001)
Click to zoom the image
          Ten samý Skapolit, Diopsid trochu jinak.

Z výpravy - Vysočina - listopad 2009

Click to zoom the image
          Věžná - Pegmatit I (listopad 2009)
      Zbytek pegmatitu
Click to zoom the image
          Věžná - Pegmatit I (listopad 2009)
      Výkopy v pegmatitové suti
Click to zoom the image
          Věžná - Hlavní lom (listopad 2009)
          Lomová stěna
Click to zoom the image
          Věžná - Hlavní lom (listopad 2009)
          Suť pod lomovou stěnou
Click to zoom the image
          Strážek - výchoz (listopad 2009)
          Zbytek suti
Click to zoom the image
          Mirošov - lom (listopad 2009)
          Vstup na 2.p.
Click to zoom the image
          Apatit  (13x8cm)
         
 • Nová lokalita na Vysočině (listopad 2009)
      (dokonale omezený 6-ti hran. x-2cm)


Click to zoom the image
          Apatit  (9x6cm)
         
 • Nová lokalita na Vysočině (listopad 2009)
      (neukončený x-3cm)
Click to zoom the image
          Magnezit, Opál  (14x12cm)
         
 • Věžná - Hlavní lom (listopad 2009)

Click to zoom the image
          Opál, Magnezit  (7x5cm)
         
 • Věžná - Hlavní lom (listopad 2009)
Click to zoom the image
          Kalcit - Modrý mramor, Vesuvian  (16x14cm)
         
 • Nedvědice - lůmek (listopad 2009)
Click to zoom the image
          Albit  (14x12cm)
         
 • Věžná - Skalky (listopad 2009)
Click to zoom the image
          Skapolit, Diopsid  (12x12cm)
         
 • Strážek - výchoz (listopad 2009)

Click to zoom the image
          Skapolit, Diopsid  (13x8cm)
         
 • Strážek - výchoz (listopad 2009)

Něco ze Slovenska z Kvetnice u Popradu z prosince 2009

Click to zoom the image
Karneol
(Kvetnica - Malý lom)
Click to zoom the image
Achát
(Kvetnica - Malý lom)

Click to zoom the image
Achát
(Kvetnica - Malý lom)
Click to zoom the image
Chalcedon, Karneol
(Kvetnica - Malý lom)
Click to zoom the image
Chalcedon, Jaspis
(Kvetnica - Malý lom)
Click to zoom the image
Chalcedon, Karneol
(Kvetnica - Malý lom)
Click to zoom the image
Achát
(Kvetnica - Malý lom)
Click to zoom the image
Achát
(Kvetnica - Malý lom)

Click to zoom the image
Chalcedon
(Kvetnica - Malý lom)
Click to zoom the image
Azurit, Malachit
(Kvetnica - Malý lom)

Click to zoom the image
Azurit, Malachit
(Kvetnica - Malý lom)
Click to zoom the image
Karneol
(Kvetnica - Velký lom)

Minerály měsíce ledna až prosince 2009

Click to zoom the image
Minerál měsíce ledna 2009
          Epidot, Albit (7x6cm)
          Sobotín - Pfarrerb
Click to zoom the image
Minerál měsíce února 2009
          Křemen, Morion (19x15cm)
          Bochovice
Click to zoom the image
Minerál měsíce března 2009
          Klinoptiolit (7x4cm)
          Skotnice u Příboru - Hončova Hůrka
Click to zoom the image
Minerál měsíce dubna 2009
          Epidot, Albit (11x10cm)
            Sobotín - Pfarrerb
Click to zoom the image
Minerál měsíce května 2009
          Chalkopyrit, Malachit (9x8cm)
          Lipová-Lázně - kamenolom Smrčník
Click to zoom the image
Minerál měsíce června 2009
          Kalcit, Chalcedon (18x15cm)
          Skotnice u Příboru - Hončova Hůrka (starší sběr)
Click to zoom the image
Minerál měsíce července 2009
          Skapolit, Chlorit, Křemen (16x14cm)
          Mirošov - kamenolom
Click to zoom the image
Minerál měsíce srpna 2009
          Chalcedon, Kašolong (13x5cm)
          Suchá Loz - Na hrádku (2005)
Click to zoom the image
Minerál měsíce září 2009
          Laumontit (16x15cm)
          Krásné u Hraběšic - kamenolom (1999)
Click to zoom the image
Minerál měsíce října 2009
          Aragonit (15x8cm)
          Tišnov - Dřínová (2000)
Click to zoom the image
Minerál měsíce listopadu 2009
          Mastek, Dolomit (21x15cm)
          Vernířovice - Zadní Hutisko (1999)
Click to zoom the image
Minerál měsíce prosince 2009
          Chalcedon, Kalcit, Karneol (22x16cm)
          Kvetnica u Popradu - Slovensko (2009)
Click to zoom the image
          Záhněda - Suky u Křižanova (2009)
          (9x7cm)

Malá ochutnávka ze Slovenska z Poráče a Rudňan - květen 2009

Click to zoom the imageLimonit-Lebník
(Poráč-Stará středověká dobývka)
Click to zoom the imageLimonit-Lebník, Hematit
(Poráč-Stará středověká dobývka)
Click to zoom the imageAzurit, Malachit
(Poráč-Stará středověká dobývka)
Click to zoom the imageGoethit
(Rudňany-halda)
Click to zoom the imageBaryt, Limonit
(Poráč-Stará středověká dobývka)
Click to zoom the imageSiderit
(Poráč-halda)
Click to zoom the imageLimonit
(Poráč - Stará středověká dobývka)
Click to zoom the imageMalachit, Limonit
(Poráč-Stará středověká dobývka)

Fotky ze Slovenska z býv. rudního revíru Rudňany - květen 2009

Click to zoom the image
Rudňany - šachta Mier
(celkový pohled)
Click to zoom the image
Rudňany - štola Rochus
(vstup do štoly)
Click to zoom the image
Rudňany - štola Krížová
(pohled od silnice)
Click to zoom the image
Rudňany - štola Krížová
(zbytky haldy pod štolou)
Click to zoom the image
Rudňany
(jedna z rómských osad vybudovaných na bývalé haldě)
Click to zoom the image
Rudňany
(vstup do staré štoly Tereza)

Fotky ze Slovenska z býv. rudního revíru Poráč 6.5.2009

Click to zoom the image
Poráč - důl
(areál býv. dolu Poráč)
Click to zoom the image
Poráč
(pod areálem býv. rud. závodu)
Click to zoom the image
Poráč
(areál býv. rud. závodu)
Click to zoom the image
Poráč
(haldička pod areálem býv. rud. závodu)
Click to zoom the image
Poráč
(hlavní halda pod areálem býv. rud. závodu)
Click to zoom the image
Poráč
(středověká dobývka v gosanu)
Click to zoom the image
Poráč
(propad na středověké dobývce)
Click to zoom the image
Poráč
(propad na středověké dobývce)

Informace pro uživatele Mozilla Firefox

Stránky jsou optimalizovány pro prohlížeč Internet Explorer, kódování Windows-1250.
Pokud se uživatelům prohlížeče Mozilla Firefox, event. uživatelům jiných prohlížečů nesprávně zobrazí čeština, je nutné v horní liště prohlížeče v "Zobrazit" - "Znaková sada" - "Ostatní" - "Východní Evropa" nastavit "Středoevropské jazyky (Windows-1250)".
Poslední aktualizace: 25.4.2017
Miroslav Bedáň, Copyright (C) 2007-2017. Všechna práva a práva ostatních autorů vyhrazena.
Kopírování veškerých materiálů je dovoleno jen s písemným souhlasem autora webu.

Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem 18.11.2016

  Dne 18.11.2016 jsme navštívili Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem, kde je ve sklepních prostorách Městského muzea kromě stálé výstavy Horniny a minerály (jež je m.j. složena z pěkné mineralogické kolekce RNDr. Ludvíka Ducháčka a obsahuje exempláře nejen z oblasti kolem Bystřice nad Pernštejnem), stálé výstavy Uran na Vysočině také umístěna stálá expozice živých ryb v několika velikých akváriích Živé ryby na Vysočině, což je ku všeobecnému potěšení hlavně dítek. Zajímavé jsou zde i ostatní přírodopisné a národopisné sbírky a expozice Štěpánovská litina. V den naší návštěvy v Muzeu jsme ještě stihli končící výstavu Egypt, dar  Nilu, umístěnou v půdních prostorách galerie muzea.
Expozice Horniny a minerály, která mě samozřejmě zajímala nejvíce, je rozdělena do systémové části, kde každé mineralogické skupině nebo více skupinám je věnována samostatná vitrína, a jednak na lokalitní části - Dolní Bory a Dolní Rožínka, Bukov. Dále jsou v samostatných malých vitrínách umístěny veliké minerály. Co mě potěšilo, tak celkem větší zastoupení mineralogických ukázek z kamenolomu Bučník, kde jsem před 20 lety opět začal sbírat. Takže moje taková malá srdeční záležitost.
  Vstupné do Muzea je příznivé, děti dostaly nějaké hrací materiály, takže Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem můžu jen doporučit.
  Pořízené fotografie z Muzea v Bystřici nad Pernštejnem jsou v sekci Fotky z muzeí
Fotky z muzeí

Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně 3.1.2015

  Dne 3.1.2015 jsme navštívili výstavu Kamenný herbář v Muzeu Jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které je od r. 2013 přestěhované ze Zlínského zámku do nově zrekonstruované budovy č. 14 v areálu bývalých Závodů Baťa alias Svit ve Zlíně, alias v Gottwaldově. Výstava se nachází v 1. podlaží této budovy. Pro zajímavost - rekonstrukce dvou budov č.14 a č.15 ve zdejším areálu, do kterých je přestěhovaná Krajská galerie výtvarných umění, Krajská Knihovna F. Bartoše a Muzeum Jihovýchodní Moravy (pouze část) stála v letech 2011-13 asi 900 miliónů korun !
  Výstava "Kamenný herbář" je sestavena ze sbírek Hornonitranského muzea v Prievidzi. Na jejím sestavení se podíleli Ing. Katarína Keratová a Ing. Martin Smatana. je zde vystaven výběr třetihorních zkamenělých rostlin, starých 13 - 14 milionů let, výjimečně dobře zachovaných v podobě listů, plodů, větviček a částí kmenů. Tato sbírka reprezentuje téměř 200 zástupců fosilní flóry, mezi kterými se nachází mnoho vyhynulých či exotických druhů rostlin, jako je sekvoj, skořicovník, vavřín, ambrovník, lotos a desítky jiných, které se dnes na území střední Evropy již nevyskytují. Otisky fosilií jsou pro lepší představivost doplněny listy a plody jejich současných příbuzných, získaných ze slovenských i zahraničních arboret, botanických zahrad a parků. Výstavu doplňuje textová část a obrazové rekonstrukce třetihorní krajiny. Také se na jednu stěnu promítá informační a obrazová část o výstavě.
  Pro mineralogy jsou na výstavě největší zajímavostí nádherné ukázky zkamenělých pryskyřic - Jantaru z Kaliningradu, moravského Valchovitu ze Svitav a Valchova a jantaru ze Študlova u Valašských Klobouk. Jsou zde také prezentována zkamenělá dřeva ze slovenských a jiných lokalit.
  Výstava je sice menšího rozsahu, ale zaujme všechny zájemce o neživou přírodu svou specifickou orientací. Co mě dost ale deprimuje, tak je studené a ponuré prostředí bývalých Baťovských závodů, ve kterých je umístěno Muzeum a ostatní instituce. Je to sice brané jako architektonická památka, ale raději mám muzea, která jsou místěna v historických budovách klasického charakteru a vzhledu, nebo na hradech a zámcích. Když bylo dřív Zlínské muzeum ještě na Zámku, tak to bylo zcela o něčem jiném. Každý má na to ovšem jiný názor ...
  Pořízené fotografie z Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně jsou v sekci Fotky z muzeí
Fotky z muzeí

Podhorácké muzeum v Tišnově - Předklášteří 22.7.2014

  Dalším z řady navštívených muzeí bylo Podhorácké muzeum v Tišnově - Předklášteří, které se nachází v areálu kláštera Porta Coeli. Muzeum jsme navštívili podruhé po delší době a bylo vidět, že muzeum doznalo za tu dobu citelných změn. Samostatně přístupné jsou čtyři stálé expozice a četné sezónní výstavy v muzeu. Ty zaujmou nejen vystavenými exponáty, ale i klasickou muzejní atmosférou v prostředí interiérů barokní budovy bývalého proboštství kláštera Porta Coeli. Nejstarší expozice Paleontologie a mineralogický systém, umístěná v dobových vitrínách na chodbě muzea, byla v roce 1998 doplněna o regionální část Minerály na Tišnovsku. K vidění jsou zde krásné exonáty. Opět je možné návštěvu jen a jen doporučit a také spojit s návštěvou Kláštera.
  Pořízené fotografie z Podhoráckého muzea Tišnov - Předklášteří jsou v sekci Fotky z muzeí
Fotky z muzeí

Muzeum v Tišnově 2.2.2014

  Dalším muzeem, které jsme navštívili, bylo Muzeum města Tišnova, jež se nachází v nově zrekonstruovaném barokním Müllerově domě. V muzeu je umístěna stálá expozice, mapující historii a přírodu Tišnova a okolí. Přírodovědná část expozice obsahuje bohatou faunu, flóru, mineralogicko-geologicko-paleontologickou část a dále se zabývá hornictvím na Tišnovsku. Část expozice, která se týká speleologie, dává nahlédnout do běžně nepřístupných prostor Tišnovského krasu.
  V době návštěvy Muzea jsme měli možnost shlédnout prodlouženou výstavu minerálů  z Tišnovska a širšího okolí Šutrařská cesta z Brna do Rožné, kterou sestavil a na výstavu zapůjčil mineralog Zdeněk Šafář. Výstava obsahovala velice pěkné kousky, bylo se na co dívat.
  Návštěva Tišnovského muzea stojí za to.
  Pořízené fotografie z Muzea Tišnov jsou v sekci Fotky z muzeí
Fotky z muzeí

Pekelská štola - Stříbrné Hory 23.7.2011

  Díky kamarádovi, který je členem České speleologické společnosti ZO 6 – 18 Cunicunulus se sídlem v Jihlavě, jsme měli 23.7.2011 možnost zúčastnit se čistící akce této speleologické skupiny v jejich domovské Pekelské štole u Stříbrných Hor.
  Hlavní náplní speleologické skupiny Cunicunulus je průzkum, dokumentační a udržovací práce v historických  podzemních prostorách a starých důlních dílech. Pekelská štola je jinak nepřístupná, její vchod ústí ve sklepě soukromé chaty. Naše skupinka 6 lidí se spolu se členy Cunicunulusu dostala do štoly odemknutým vrchním vchodem a dále to pro nás všechny myslím byl veliký zážitek, vidět tu krásu, tvořenou hlavně minerálem Schwertmannitem. Ženy a dívky, kterým tvary tohoto minerálu připomínají jistou pomůcku, budou ale velice zklamány. Minerál je opravdu křehký a brzo by se rozpadl. Vzorky je nutné pro uchování ve sbírce ošetřit několika vrstvami bezbarvého laku.
  Více o Pekelské štole a fotografie minerálů, nalezených ve zbytcích sutí u stěn chodeb. jsou v sekci Minerály-Vysočina.
Minerály Vysočina
  Fotografie z Pekelské štoly u Stříbrných Hor jsou v sekci Lokality-Vysočina
Lokality Vysočina

Muzeum v Rýmařově 24.5.2014

  Z olomouckého Vlastivědného muzea jsme pokračovali nahoru na sever přes Šternberk, kolem hradu Sovinec do města Rýmařov, kde se na hlavním náměstí nachází místní Muzeum Rýmařov s expozicí Geologie jižního Jesenicka. Expozice předvádí pestrost minerálů, rud a hornin, které se těžily, nebo nacházely a nacházejí v jižní oblasti Jesenicka, t.j. na Rýmařovsku, Bruntálsku, v okolí Horního Města, Horního Benešova atd. Oproti předchozí návštěvě, kterou jsme zde před lety absolvovali, zde nově také přibyla vitrína s ukázkami prvo-, druho- a třetihorních schránek měkkýšů, a také zkamenělých otisků rostlin. Kdo by měl zájem, tak Geologická expozice pokračuje volně přístupnou externí expozicí v lokalitě Hrádek nedaleko náměstí.
  Další zdejší expozicí, která nás zajímala, je Dolování na Rýmařovsku. V expozici jsou vystaveny nálezy hornických artefaktů od 14. do 20. století, například hornická kladívka, mlátky, kahany, vrtáky a celá řada dalších předmětů, týkajících se dolování. Zdejší stěny zdobí erby okolních vsí a měst s důlní tématikou, např. Horní Město, Skály u Horního Města, Bruntál, Horní Benešov, a také jsou zde kopie ilustrací ke kapitolám o rýžování zlata z Agricolových Dvanácti knih o hornictví a hutnictví (originál knihy pochází z poloviny 16. století). Expozici uzavírá podrobná mapa okolí města Rýmařova, na které jsou vyznačena místa těžby kovů, které se zde dobývaly v průběhu 13. - 20. stol.
  Návštěvu muzea lze jen doporučit. Součástí muzea je i archeologická expozice a právě probíhající výstavy. Pro děti jsou zde v jednom sále připraveny skládačky a omalovánky.
  Pořízené fotografie z Muzea Rýmařov z obou expozicí jsou v sekci Fotky z muzeí
Fotky z muzeí

Vlastivědné muzeum v Olomouci 15.3. a 24.5.2014

  Dalším muzeem, které jsme opět po letech navštívili, bylo Vlastivědné muzeum v Olomouci, jež prošlo v posledních letech velikou rekonstrukcí. První letošní návštěva byla v rámci výletu s dětmi na výstaviště Flóra Olomouc, kde se konala víkendová skvělá výstavní akce pro děti i dospělé FOR MODEL 2014.
  Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci zrovna probíhala výstava Nerostné bohatství Olomoucka, kterou jsem si nemohl nechat ujít. Tato výstava prezentovala všechny druhy surovin, a to rudních i nerudních, které byly nebo jsou těženy v okolí Olomouce, a také zde bylo možné shlédnout minerály, které provázejí tyto těžené suroviny. Byla zde možnost si rovněž prohlédnout originály a kopie map, které souvisejí s těžbou vybraných nerostných surovin. Další zajímavostí byla kolekce fotografií z podzemí dolů i ze současné povrchové těžby, také zde byly fotografie z mnoha kamenolomů.

  Další návštěva Vlastivědného muzea v Olomouci proběhla 24.5.2014 v rámci návštěvy zdejší expozice Giganti doby ledové. Byla navštívena nová expozice Příroda Olomouckého kraje, jejíž součástí je zcela předělaná a inovovaná stálá expozice Mineralogie, geologie a paleontologie Olomouckého kraje a jiných končin České republiky, hlavně Moravy. Zajímavostí je, že z nalezišť na území Olomouckého kraje bylo pro světovou mineralogii objeveno a poprvé popsáno pět zcela nových druhů minerálů. Kromě minerálů, hornin a zkamenělin jsou zde vystaveny i vybrané hornické artefakty, jež byly nalezeny v bývalých hornických provozech kraje. Jsou zde představeny také jeskynní systémy Olomouckého kraje s ukázkami nádherné jeskynní výzdoby. Opět - expozici lze jen a jen doporučit a pro rodiny s dětmi je zde možnost vyžití při různých atraktivitách zdejší přírodovědné expozice, např. lov ryb nebo prohlídka jezevčí nory.
  Pořízené fotografie z Vlastivědného muzea v Olomouci z výstavy Nerostné bohatství Olomoucka a z expozice jsou v sekci Fotky z muzeí
Fotky z muzeí

Muzeum Komenského v Přerově 23.9.2012

  V průběhu let 2012 - 2014 jsme s rodinkou navštívili několik muzeí s expozicemi s mineralogickou, geologickou a paleontologickou tematikou. Jedním z nich bylo Muzeum Komenského v Přerově na Zámku.
  Mineralogická a geologická expozice ve zdejším muzeu obsahuje 2 358 položek. Sbírka byla pro muzeum získána a postupně muzeu předávána v letech 1935-1939. Sbírku vytvořil bývalý ředitel Středomoravských elektráren v Přerově p. Ing. Alois Němec (1886-1959). Ten sbíral systém minerálů a hornin z celého světa. Mimorepublikové vzorky získával vyměnou za nálezy z Čech a Moravy. Vzorky jsou uloženy v původních vitrínách, které věnovala muzeu v roce 1938 správní rada Středomoravských elektráren.
  Sbírka obsahuje opravdové unikáty, které nejsou k vidění ani v mnoha jiných muzeích. A to jak ze systémové sbírky, tak ze sbírky českých, ale hlavně moravských minerálů. Část sbírky je věnována regionálním nálezům na Přerovsku. Z mimorepublikových ukázek jsou například zde vystavené nerosty z Islandu unikátní v rámci celé České republiky.
  Návštěvu Muzea Komenského v Přerově se špičkovou mineralogicko-geologickou sbírkou lze jen vřele doporučit. Dítka rodičů můžou také posedět v lavicích v několika třídách z různých časových období, unikátní je také zdejší sbírka motýlů a hmyzu.
  Pořízené fotografie z Muzea Komenského v Přerově jsou v sekci Fotky z muzeí
Fotky z muzeí

Muzeum Větrný mlýn v Rudicích u Blanska 17.6.2012

  V souvislosti s návštěvou ZOO a Dinoparku ve Vyškově jsme téhož dne odpoledne pokračovali do Rudic u Blanska, kde jsme měli už delší dobu naplánovanou návštěvu zdejšího Muzea Větrný mlýn. Mlýn je památkově chráněným objektem v majetku obce Rudice. V roce 1994 v něm byla hlavně zásluhou rudických jeskyňářů realizována muzejní expozice, která se skládá ze tří hlavních částí, rozmístěných v přízemí a ve dvou patrech mlýna. Ve vstupní síni je expozice o historii větrných mlýnů. Zde je možnost shlédnout asi 10-minutovou 3D videoprojekci z jinak nepřístupných prostor jeskyní Rudického propadání.
  V prvním patře je umístěna mineralogicko-geologicko-paleontologická expozice, tvořená hlavně překrásnými krystalickými a mikrokrystalickými formami barevných odrůd křemenů, které jsou z většiny tvořeny unikátní kolekcí rudických geod, jež za svoji sběratelskou éru shromáždil místní rodák a rudický občan pan Alfons Matuška. Po roce 1962, kdy byla zastavena podzemní těžba surovin rudických vrstev ve zdejší pískovně Seč, jde výhradně o volné povrchové sběry. V expozici jsou  prezentovány rudické vrstvy s vazbou na olomučanskou keramiku, jsou zde také vystaveny naprosto raritní "Olomučanské koblížky" a další zajímavé minerály a zkameněliny, objevené v Rudicích a okolí. Jsou zde také vystaveny ukázky železných rud, jež se po staletí těžily v Rudicích a okolí v četných dolech. Doplňkem expozice jsou výsledky archeologických prací v blízkosti Rudického propadání a připomínka zaniklé osady Bystřec v Rakoveckém údolí u Jedovnic. Větší část expozice se zabývá také historií železářství a hornictví v Rudicích a okolí.
Ve druhém patře se nachází expozice speleologie, jejíž kořeny jsou s oblastí okolo Rudic úzce spjaty. Expozice obsahuje hodně informačních tabulí, kde jsou celkem podrobně popsány průzkumy jeskyní Rudického propadání, které je druhým nejdelším jeskynním systémem v České republice  s délkou 12 km. Expozice obsahuje také množství barevných fotografií z akcí rudických speleologů.
  V těsné blízkosti Větrného mlýna je geopark, obsahující ukázky hornin z Moravského krasu a Drahanské vrchoviny.
  Nezbývá, než návštěvu zdejších perfektních expozicí, které je možné spojit s výšlapem po Naučné stezce Rudické doly, dlouhé asi 5 km, jen doporučit.
  Pořízené fotografie z Muzea Větrný mlýn Rudice ze zdejších expozic jsou v sekci Fotky z muzeí
Fotky z muzeí

Mineralogické burzy v Oslavanech 21.-22. dubna 2012 a v Tišnově 4.-6. května 2012

Click to zoom the image
      Skolecit, Apofylit (7,5x5,5cm)
      Indie, Poona (2011)

Mineralogické burzy v Oslavanech jsme se letos nezúčastnili - vyhrály totiž nemoci mých dětí nad účastí. A dle sdělení šutrokámošů z Vysočiny prý mám čeho litovat - burza údajně byla perfektní. Jediným mínusem je zrušení mineralogických exkurzí. Takže příště ...

Jarní Burzy v Tišnově jsme se pro jistotu zúčastnili - opět klasika Tišnov s klasickými cenami, tentokrát kupodivu v sobotu dopoledne bez klasických tlačenic. Bohužel mne toho moc nezaujalo, je to pořád stejné. Z toho, co by mne mohlo zaujmout, t.j. kvalitní Moravské vzorky, tam toho moc nebylo. Takže zůstalo pouze u nějaké té Indie ...

Mineralogická burza v Oslavanech 2012

Click to zoom the image
Město Oslavany a KIS Oslavany pořádají ve dnech 21.-22. dubna 2012 v prostorách Dělnického domu a Domu dětí a mládeže v Oslavanech 2. Mezinárodní prodejní výstavu Minerálů, drahých kamenů a šperků.

Mineralogická burza ve Vyškově 12.11.2011

Click to zoom the image
Dne 12.11.2011 od 10:00 do 17:00 proběhla ve Velkém výstavním sále Muzea Vyškovska 4. prodejní burza minerálů, šperků a fosilií. Vystavovatelů / prodávajících bylo velmi málo (zatím to byla nejmenší burza, na které jsem kdy byl), zato se dalo pohodlně procházet bez tlačenic, jaké bývají např. v Tišnově na burze. Z nabízených vzorků mě nejvíc zaujala nabídka jednoho maďarského kolegy (spíše obchodníka), který za velmi nízké ceny (dalo se ještě navíc při koupi více vzorků smlouvat) nabízel kromě zeolitů z indické Poony apod. také pěkné ukázky z maďarských a rumunských rudních lokalit, ze kterých jsem něco málo zakoupil. Potěšil mě hlavně nákup pro mne krásného krystalovaného Pyroluzitu ze španělského La Unión (Sierra de Cartagena, Murcia) za velmi dobrou cenu. Měl jsem zálusk zase u jiného prodejce i na veliký vzorek s velikými x-záhnědami apod. z podzemí Dolních Borů (dnes nedostupný materiál), ale ten byl finančně neúnosný.
Co mne trochu udivilo - že slečna u vstupného po mně chtěla zaplatit vstupné i za mého tehdy 9-měsíčního syna, kterého jsem držel v náručí. Je vidět, že doba je opravdu zlá ...
Click to zoom the image
      Pyroluzit (7,5x6cm)
      Španělsko, La Unión - Sierra
      de Cartagena, Murcia (2010)
Click to zoom the image
    Ten samý vzorek z druhé strany.

Mineralogická burza v Tišnově 4.-6.11.2011

Click to zoom the image
  Ve dnech 4.-6.11.2011 proběhla tradiční XXXVI. Podzimní burza minerálů v Tišnově. Burzu jsme navštívili cestou na Vysočinu jako vždy celá rodina v sobotu dopoledne. Tentokrát nebyl nával lidí tak obrovský jako jindy, což lze asi přisuzovat současné finančně-ekonomické situaci v republice. Jak na sokolovně, tak na gymnáziu i ve škole se dalo u slušných sběratelů vybrat i za příznivé ceny. Na druhou stranu - hodně obchodníků a kšeftařů tam zdvihlo ceny za vzorky celkem značným způsobem. Opět byl tradiční velký počet "korálkářů a cetkařů". Jako mineralogický moravský patriot jsem domácí polici se vzorky z Maršova rozšířil o dva kousky zdejšího Psilomelanu. S kamarády šutrology jsme se na burze domluvili na nedělní šutrovýlet po Vysočině, který pro mě začal další den v neděli brzo ráno na poli v Novém Veselí a skončil shlédnutím ukázky rýžování elbaitů v potůčku v lese na Dobré Vodě. O tom ale až jindy ...
Click to zoom the image
      Psilomelan (8x6cm)
      Maršov (2010)
Click to zoom the image
      Psilomelan (7x5cm)
      Maršov (2011)

Mineralogická burza v Oslavanech 17.-18.4.2010

Click to zoom the image
Ve dnech 17.-18.4.2010 proběhla v prostorách Lidového domu v Oslavanech 2. burza minerálů. Hodnocení jenom rychle ve zkratce (bo není čas ): Čím dál lepší !
Click to zoom the image
Click to zoom the image
Click to zoom the image

Stříbrná Jihlava 2010

Ve dnech 6. - 9. 10. 2010 bude probíhat Stříbrná Jihlava 2010  - Mezinárodní konference k historii hornictví a důlních prací na Vysočině.

Trochu humoru

Odkaz na krátké video - Elektrifikace uhelného dolu v Albánii v r. 1995.

Mineralogická burza v Oslavanech 2010

Město Oslavany a KIS Oslavany pořádají ve dnech 17.-18. dubna 2010 v prostorách Dělnického domu v Oslavanech 2. Mezinárodní prodejní výstavu Minerálů, drahých kamenů a šperků.
pruvodni dopis.doc

Pozvánka na přednášky

Click to zoom the image
   

Kvetnica u Popradu - Slovensko (prosinec 2009)

Click to zoom the image
  Koncem prosince 2009 se mi konečně podařilo navštívit kouzelnou lokalitu - Kvetnicu u Popradu na Slovensku, a to Velký a Malý lom, jež jsou založeny v porfyrických a mandlovcových melafyrech a porfyritech. Vyskytují se zde typické minerály, známé z Podkrkonoší - achát, jaspis, karneol, chalcedon, ve výplních pecek, mandlí a také dutin drobně krystalovaný kalcit, dolomit a křemenné odrůdy. Vzácně se zde také vyskytuje Fe a Cu-Fe zrudnění, tvořené pyritem a chalkopyritem, včetně sekundární mineralizace - azurit, malachit a limonit. Zajímavostí je více než hojný kusový zelený epidot, který někdy tvoří i drobně krystalické výplně dutin.
  Velký lom je přístupný pouze v pracovní době od 6:00 do 14:00 - po dohodě s Vedoucím lomu není problém se vstupem. V ostatní dobu je celý lom hlídán Bezpečnostní službou, která dovnitř nikoho nevpustí. Nálezy jsou zde ale momentálně sporadické. Malý lom blíže k Popradu je po dohodě s Vedoucím lomu bez problémů navštivitelný, zdejší nálezy jsou daleko lepší než ve Velkém lomu. V lomu se vloni dokončovala těžba na nejspodnějším patře a od letošního roku se celý lom začíná zavážet,takže loňské nálezy byly zřejmě poslední možností obohatit sbírky o ukázky z této kouzelné lokality ... 

Kvetnica u Popradu - Velký lom (prosinec 2009)

Click to zoom the image
     
Click to zoom the image
Click to zoom the image
Click to zoom the image

Kvetnica u Popradu - Malý lom (prosinec 2009)

Click to zoom the image
     
Click to zoom the image
Click to zoom the image
Click to zoom the image

Několik fotek z instalace Výstavy minerálů 6.-9.10.2009 v Babicích

Click to zoom the image
  
Click to zoom the image
Click to zoom the image
Click to zoom the image
Click to zoom the image
Click to zoom the image
Click to zoom the image

Jarní burza v Ostravě 2009

Opožděně, ale přece jsem se dostal ke krátkému reportu z jarní Mineralogické burzy v Ostravě, která proběhla v sobotu 4.4.2009 v prostorách Nové auly v areálu VŠB-TU v Ostravě– Porubě. Na zdejší burze jsem byl poprvé a na to, jaké jsem na ni slyšel a četl chválu, tak mě moc nenadchla. Hodně "cetkařů a korálkářů" - těžce převažovali nad kamenáři, a z kamenářů bylo tak 80% kšeftařů s kameny, takže z toho zbytku tam byl velmi malý výběr. Navíc do toho všeho visel před hlavním vchodem do areálu poutač s datem burzy s ročním zpožděním ...
Click to zoom the image
Click to zoom the image
Click to zoom the image
Click to zoom the image

Důlní památky v Rosicko-Oslavanské pánvi - stav v r. 2009

V celém bývalém Rosicko-Oslavanském černouhelném důlním revíru je kromě Hornické naučné stezky v Oslavanech zachováno několik důlních památek na katastrech obcí Zastávka u Brna, Babice u Rosic, Padochov, Zbýšov a Oslavany. Jedná se o pozůstatky bývalých těžních věží, důlní budovy, haldy a jiné. Připomeňme si na fotkách aspoň několik z nich ...
Click to zoom the image
      Zbýšov - Důl Jindřich II
Click to zoom the image
      Halda dolu Jindřich II
Click to zoom the image
      Zbýšov - Důl Simson
Click to zoom the image
      Zbýšov - Infocedule u dolu Simson
Click to zoom the image
      Oslavany - Důl Kukla
Click to zoom the image
      Oslavany - Halda dolu Kukla
Click to zoom the image
      Oslavany - Halda u odkaliště

Mineralogická exkurze - Nová Ves u Oslavan 18.4.2009

Click to zoom the image
V rámci burzy v Oslavanech byla m.j. uspořádána 18.4.2009 dopoledne mineralogická exkurze na dvě naleziště opálů v Nové Vsi u Oslavan.
První lokalitou byla proslulá rokle "U svaté vody" pod nalezišti "Na vinohrádkách". Lokalita je popsána v Minerálu 4/1996. Serpentinit je zde na styku s granulitovou rulou zvětrán, v poloze bílé zvětraliny se vytvořily konkrece magnezitu. Některé konkrece obsahují opálové jádro. U nejefektnějších vzorků je vyvinuta "očková" stavba. Polohy jsou ne moc příznivě odkryty několika výkopy, nalezen byl pouze 1 vzorek s bílým opálem v magnezitu, několik vzorků s hnědým opálem ne moc dobré kvality a  několik vzorků s hroznovitým bílým a průhledným chalcedonem v dutinách magnezitových konkrecí. Veškeré vzorky byly nalezeny až při druhé návštěvě následující den v neděli.
Click to zoom the image
      Opál (detail vzorku 8x9cm)
Click to zoom the image
      Chalcedon (9x7cm)
Click to zoom the image
      Chalcedon, Magnezit (8x6cm)
Click to zoom the image
      Opál (8x4cm)
Click to zoom the image
Druhá část exkurze se konala na poli cca 2km SZZ od obce, kde v rámci oslavanské burzy bagrem odkrytá rýha měla protnout hadcový ostrůvek s výskytem zdejších typických minerálů. Odkryvem se bohužel nepodařilo nejlépe trefit opálový výskyt. I přesto zde bylo nalezeno několik ukázek s chryzotilovým azbestem, hnědým popraskaným opálem, zelenou plazmou a také vzorky s červenými hematitovými zrny.
Click to zoom the image
      Chryzotilový azbest (10x9cm)
Click to zoom the image
      Plazma, Hnědý opál (7x5cm)
Click to zoom the image
      Hnědý opál, Magnezit (7x5cm)
Click to zoom the image
      Hnědý opál (10x8cm)
Click to zoom the image
  Opál, zrna Hematitu (detail vzorku 9x9cm)
Click to zoom the image
      Plazma (10x5cm)

Mineralogická burza v Oslavanech 17.-19.4.2009

Click to zoom the image
Ve dnech 17.-19.4.2009 proběhla v prostorách Lidového domu v Oslavanech 1. burza minerálů v Oslavanech - jako nová mineralogická burza v České Republice. Burzu jsem navštívil v sobotu dopoledne a v neděli odpoledne i s rodinou. Můžu říct, že tato burza byla vydařená. Úsilí, vložené pořadateli do velmi dobré reklamy se opravdu vyplatilo, což se odrazilo i na návštěvnosti.
Co bylo příjemné, tak že na této burze převažovali mineralogové před "cetkaři" a překupníky. Také se dalo bez jakýchkoli tlačenic procházet v dosti širokých uličkách. Ještě více mě potěšilo, že zde byla mnoha vzorky zastoupena hlavně Morava, a to jak jižní část s nálezy z Vysočiny a okolí, tak také severní část Moravy s nálezy převážně z Jeseníků.
Opět se mi zde podařilo přikoupit pro doplnění police nějaké minerály ze zdejšího bývalého rosicko-oslavanského důlního revíru z dnes již zcela nepřístupného podzemí uhelných dolů ve Zbýšově. Také mne zaujaly nové vzorky z kamenolomu Smrčník v Jeseníkách nad částí Lipová-Lázně ...
V rámci burzy jsem se také zúčastnil mineralogické exkurze na 2 naleziště opálů v Nové Vsi u Oslavan, ale o tom bude blíže pojednáno až v samostatném reportu ...
Click to zoom the image
      
Click to zoom the image
      
Click to zoom the image
      
Click to zoom the image
      
Click to zoom the image
      
Click to zoom the image
      

Mineralogická burza v Oslavanech 2009

Město Oslavany a KIS Oslavany pořádají ve dnech 17.-19. dubna 2009 v prostorách Dělnického domu v Oslavanech 1. Mezinárodní prodejní výstavu Minerálů, drahých kamenů a šperků.
pruvodni dopis.doc
Pozvanka na mezinarodni prodejni vystavu mineralu.pdf
Letáček

Kniha - po psu nejlepší přítel člověka

Click to zoom the image
V rámci služební cesty ve Velké Británii v červnu 2004 v městečku Newquay na jihu Anglie jsem zabrousil do místního knihkupectví, kde jsem překvapivě objevil 2 mineralogické knihy. Obě byly o hodně slevněné, takže jsem je hned zakoupil.
První kniha se jmenuje "THE COMPLETE ENCYCLOPEDIA OF MINERALS" od českých (!!!) autorů p. Petra Korbela a p. Milana Nováka. Kniha vyšla v r. 1999 ve vydavatelství Rebo Publishers International b.v. v Holandsku. Je opravdu velmi kvalitní světovou encyklopedií více než 600 světových minerálů, seřazených dle skupin, s mnoha velmi zdařilými fotografiemi. Na své si přijdou jak odborníci, tak ryzí laici. Kniha byla slevněna z 13,- Liber na 6,- Liber, což tehdy bylo asi 280,- Kč.
Druhá kniha se jmenuje "ROCK, MINERALS & FOSSILS OF THE WORLD" a jejím autorem je světoznámý Chris Pellant, vyšla v r. 1990 v londýnském vydavatelství Pan Macmillan LTD. Kniha působivě pojednává o způsobu vzniku jak horninových těles, tak minerálů a samozřejmě i fosilií. Současně je i encyklopedií nejvýznačnějších druhů všech těchto součástí neživé přírody, každé části je věnována zhruba 1/3 knihy. Obsahuje velké množství kvalitních fotografií. Kniha byla slevněna ze 17,- Liber na 5,- Liber, což tehdy bylo asi 225,- Kč.
Obě knihy jsou vytištěny na křídovém papíře, 1. knihu jsem později viděl u nás i v českém překladu. Obě knihy můžu vřele doporučit, stanou se určitě pomocníkem mnoha mineralogů, navíc je u nich možnost procvičit nejen odbornou angličtinu ...
Click to zoom the image
     
Click to zoom the image
Click to zoom the image

Pro trpělivé manželky sběratelů

Click to zoom the image
   

Velmi důležitá sběratelova pomůcka

Click to zoom the image
   

Vzpomínky nás starších a pokročilých

Click to zoom the image
    
Click to zoom the image
    
Click to zoom the image
    

PF 2009 po česku

Click to zoom the image
   

Tak to bývalo u nás na Moravě

Click to zoom the image
   

Novinky

Click to zoom the image
  BURZA V TIŠNOVĚ 7.-9.11.2008

  Ve dnech 7.-9.11.2008 proběhla tradiční Podzimní burza minerálů v Tišnově, tentokrát již 33. v řadě. Burzu jsme navštívili celá rodina v sobotu dopoledne a v neděli odpoledne. Oproti letošní jarní burze, kdy se dalo solidně pohybovat mezi stoly (aspoň na sokolovně), se tato podzimní burza opět vrátila do starých kolejí. Tzn. nával lidí byl obrovský, absolvovali jsme celkem značné tlačenice, a to jak na sokolovně, tak na gymnáziu a ve škole. Až na tenhle nedostatek a také opět tradiční značný počet "korálkářů a cetkařů" jsem byl s burzou celkem spokojený. Pár kolegů nabízelo pro mne velmi zajímavé nové vzorky selenidů a U-sekundárů z jámy z Bukova a také z podzemí z Rožné, jež jsou pro normální sběratele zcela nedostupné, takže jsem o pár kousků rozšířil ve sbírce obě police z těchto lokalit. Také jsem se konečně odhodlal jako mineralogický moravský patriot přikoupit nějaké staré vzorky pro doplnění sbírky z dnes již zcela nepřístupného podzemí uhelných dolů ve Zbýšově, čímž jsem si udělal na nadcházející Vánoce velikou radost .
Tož tak...
Click to zoom the image
Click to zoom the image
Click to zoom the image
Click to zoom the image

Něco málo z mé systémové sbírky

Něco z mé šutrovny (říjen 2008)

Click to zoom the image
     
Click to zoom the image
Click to zoom the image
Naučná šutrácká literatura, nezbytná součást šutrácké výbavy ...
Click to zoom the image
Click to zoom the image

Zděděná stará hornická lampa

Click to zoom the image

Starší novinky

Click to zoom the image
BURZA V TIŠNOVĚ 2.-4.5.2008

V sobotu 3.5.2008 jsem byl jako obvykle navštívit jarní oblíbenou Mineralogickou burzu v Tišnově. Na burzy jezdívám pouze do Tišnova a občas do Brna do Kongresového centra na Výstaviště. Dřív jsem jezdíval také do Olomouce do Domu armády, což bývala celkem dobrá burza, zaměřená hlavně na Jeseníky a Severní Moravu. Škoda, že je už zrušená. Letos hodlám ještě zajet na burzu do Ostravy, kde je to prý velice dobré, jak mi potvrdil třeba nedávno kolega šutrolog z Frýdku-Místku a jiní.

V Tišnově jsem v sobotu koupil pár kousků do systému, zaujaly mě hlavně pěkné ledvinovité uranity a jiné vzorky U-sekundárů z Příbrami z Haldy č.16, které vystavoval kolega z Jižních Čech, a také některé vzorky od všeho možného u jednoho italského kolegy, a to za celkem rozumné ceny. S kolegy šutrology jsme probrali všechno možné - dozvěděl jsem se spoustu nových informací nejen o Příbrami a zdejších haldách, ale hlavně jsme probírali stará důlní díla a také návštěvy šutráků na soukromých pozemcích a jiné. Od pana Dr. Milana Fišery z NM v Praze jsem se dozvěděl, v jakém stádiu je připravovaná rozsáhlá kniha o českých a moravských sběratelích. Jinak to bylo standardní. Stolky s "cetkaři" a s komerčními prodejci raději automaticky vynechávám, a vzorky s přemrštěnými cenami od Rusů a jiných cizinců také spíš přehlížím. Co mě potěšilo, tak že se zvětšily uličky ve všech prostorách, takže tam ani v sobotu nebyla taková tlačenice...

Něco z mé sbírky (listopad 2007)

Click to zoom the image
     
Click to zoom the image
Click to zoom the image
Click to zoom the image
Click to zoom the image


Copyright (C) 2007-2017. All rights reserved.